Ob zaključku projekta EPSWRA (Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih, so projektni partnerji izdali priročnik, v katerem so zbrane metode in tehnike za opolnomočenje strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti.  

Logotip EPSWRAProjekt EPSWRA se je začel novembra 2018 in se zaključil s 30. aprilom 2021. V njem je sodelovalo sedem partnerskih organizacij iz sedmih držav: vodilni partner projekta Univerza Pitesti iz Romunije, Univerza sv. Cirila in Metoda Veliko Trnovo iz Bolgarije, Inštitut za psihosocialni razvoj – IPSA iz Grčije, Društvo DarVoce iz Italije, Društvo Contextos s Portugalske, Andaluzijski občinski sklad za mednarodno solidarnost – FAMSI iz Španije in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM) iz Slovenije.

V projektu so sodelovali tudi strokovni delavci s področja socialnega varstva, tako v okviru javnega sektorja kot tudi nevladnih organizacij. Za sodelovanje v projektu se DRPDNM zahvaljuje Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto; Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto; Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije; Varstveno delovnemu centru Novo mesto; Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja; društvu Sonček – društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine; društvu Srečanje – preventivni programi, svetovanje zasvojenim in pomoč odvisnikom; Društvu upokojencev Novo mesto; društvu Ozara – nacionalno združenje za kakovost življenja, društvu Šent – slovensko združenje za duševno zdravje; Domu starejših občanov Novo mesto; društvu Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Slovenski filantropiji – Združenje za promocijo prostovoljstva, podjetju Želva – center za zaposlitveno rehabilitacijo Novo mesto ter vsem, ki so s svojim sodelovanjem pripomogli k uspešnemu zaključku projekta.

Usposabljanja in skupna platforma

V projektu so partnerji imeli cilj razviti skupni neformalni okvir za krepitev vloge strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti v sodelujočih evropskih državah. Na ta način bi strokovni delavci povečali svojo prisotnost v življenju prebivalstva in razvili dodatne spretnosti, ki jim bodo pomagale pri soočanju s težavami ranljivih skupin iz svojih skupnosti. V ta namen so ustvarili platformo, katere namen je komunikacija (izmenjava mnenj, dobrih praks, nasvetov in podobno) med strokovnimi delavci iz sodelujočih evropskih držav.

Skozi projekt so partnerji projekta pripravili sedem mednarodnih usposabljanj v partnerskih državah (Italija, Portugalska, Slovenija, Grčija, Bolgarija in Španija). Zadnji dve usposabljanji sta bili zaradi razmer v Evropi izvedeni preko spleta.

Usposabljanja so zajela različne teme, kot so potreba po strokovnih skupinah za podporo in primeri dobrih praks, razvoj socialnega kapitala na podeželju, vključevanje lokalnih skupnosti v pomoč ljudem v stiski, opolnomočenje posameznikov in skupnosti, metode za zmanjševanje stresa in izgorelosti na delovnem mestu, mreženje na področju socialnega dela in metode poklicnega usmerjanja za strokovne delavce na področju socialnega dela.

Namen usposabljanj je bil krepiti znanja in veščine strokovnih delavcev kot tudi izmenjava primerov dobrih praks s področja obravnavane teme med udeleženci iz sodelujočih evropskih držav.

Več o projektu in njegovih rezultatih najdete na spletni strani: https://www.epswra-project.ro/ ali na Facebook strani projekta https://www.facebook.com/Epswra-Project-277292906295720

Vabimo pa vas tudi, da si preberete PRIROČNIK z metodami in tehnikami za opolnomočenje strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti na povezavi: https://bit.ly/3uuSm3y.

Priročnik bo kasneje na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Pripravila: Ester Snedec

P

Translate »