Evropska unija (EU) je na mednarodni dan človekovih pravic vzpostavila program Globalna Evropa za človekove pravice in demokracijo v vrednosti 1,5 milijarde evrov. EU s tem programom v obdobju 2021–2027 krepi svojo podporo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in pravne države ter delu organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic po vsem svetu.

Program bo spodbujal in varoval univerzalnost človekovih pravic, krepil pravno državo ter odgovornost za kršitve in zlorabe človekovih pravic ter branil polno ter učinkovito uveljavljanje temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, podpiral neodvisno novinarstvo in medije, medtem ko bo izkoriščanje priložnosti ter preprečevanje tveganj, povezanih z digitalnimi in novimi tehnologijami.

 Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednik Komisije Josep Borrell je dejal: »Pogumni ljudje iz vseh okolij se vsak dan borijo za svoje državljanske svoboščine, neodvisne medije in zaščito demokratičnih institucij ter so pri tem pogosto osebno ogroženi. Novi program bo EU omogočil, da okrepimo svojo podporo ter varstvo na področju univerzalnih človekovih pravic po vsem svetu – za vsakogar, kadarkoli in kjerkoli.«

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je dejala: »Človekove pravice in demokracija so temelj trajnostnega in vključujočega razvoja ter bistvenega pomena za soočanje z globalnimi izzivi in zagotavljanje, da državljani dosežejo svoj polni potencial in uresničijo svoje želje. Ne glede na to, kako to merite – v stabilnosti, enakosti, gospodarski rasti, zdravju ali dolgoživosti – demokracije na dolgi rok vedno prekašajo druge oblike vladanja. Ponosna sem, ko pomislim na nešteto zagovornikov človekovih pravic, mladih, žensk, deklet in organizacij civilne družbe, ki jih bo program Global Europe za človekove pravice in demokracijo v vrednosti 1,5 milijarde evrov pooblastil za izgradnjo boljšega jutri za vse nas.

Program Globalna Evropa za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2021–2027, ki bo dopolnjeval nadaljnjo podporo na dvostranski in regionalni ravni, je vodilno orodje EU za ukrepanje za napredek človekovih pravic in demokracije, vključno z obravnavo vplivov globalnih izzivov, kot so npr. podnebne spremembe in degradacija okolja, digitalne in nove tehnologije ali pandemija COVID-19.

Program lahko podpira dejavnosti v kateri koli državi zunaj EU in na svetovni ravni. Zato dopolnjuje druge programe EU na lokalni, državni in regionalni ravni.

Ima pet glavnih prednostnih nalog:

  • Zaščita in opolnomočenje posameznikov – 704 milijonov evrov
  • Graditi odporne, vključujoče in demokratične družbe – 463 milijonov evrov
  • Spodbujanje globalnega sistema za človekove pravice in demokracijo – 144 milijonov evrov
  • Varovanje temeljnih svoboščin, vključno z izkoriščanjem priložnosti in spopadanjem z izzivi digitalnih in novih tehnologij – 195 milijonov evrov
  • Uspešno s skupnim delom – 6,6 milijona evrov

Program Globalna Evropa za človekove pravice in demokracijo, ki se financira v okviru tematskega stebra novega instrumenta za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa, je naslednik Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), ki je bil ustanovljen l. 2006 za podporo dejavnostim civilne družbe na področju človekovih pravic in demokracije v državah zunaj EU.

Več informacij

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »