Pandemija COVID-19 je povzročila težave pri izobraževanju in usposabljanju, novi načini poučevanja in učenja pa zahtevajo inovativne, ustvarjalne in vključujoče rešitve. Komisija bo zato za program Erasmus+ za leto 2020 zagotovila dodatnih 200 milijonov evrov za spodbujanje digitalnega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja znanj in spretnosti ter vključevanja prek ustvarjalnosti in umetnosti.

Razpisi za zbiranje predlogov za projekte na teh področjih bodo objavljeni v začetku jeseni. Zainteresirane organizacije naj stopijo v stik z nacionalno agencijo Erasmus +.

Takšna podpora digitalnemu izobraževanju in usposabljanju ter digitalnemu mladinskemu delu je pomemben korak, ki utira pot akcijskemu načrtu za digitalno izobraževanje, ki ga bo Komisija predstavila jeseni.

Translate »