Evropska komisija je začela javno posvetovanje o lažnih novicah in dezinformiranju na spletu ter napovedala ustanovitev strokovne skupine na visoki ravni, v kateri bodo zastopani akademski krogi, spletne platforme, informativni mediji in organizacije civilne družbe. Delo strokovne skupine na visoki ravni in izsledki javnega posvetovanja bodo prispevali k oblikovanju strategije EU zoper širjenje lažnih novic, ki bo predstavljena naslednje leto spomladi.

Komisija vabi državljane, medije, platforme družbenih medijev, raziskovalce, javne organe in druge deležnike, da do 23. februarja 2018 povedo, kateri ukrepi na ravni EU bi lahko prinesli učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij ter prilagajanje izzivom digitalne dobe. Prispevki naj bi obravnavali obseg problemov, tj. kako državljani in deležniki gledajo na lažne novice, koliko se zavedajo dezinformiranja na spletu in koliko zaupajo različnim medijem, oceno že sprejetih ukrepov s strani platform, medijev in civilne družbe ter morebitne prihodnje ukrepe za boljši dostop do zanesljivih in preverjenih informacij.

Prav tako se je od zdaj mogoče prijaviti za skupino na visoki ravni o lažnih novicah, ki bo Komisiji svetovala glede določanja obsega tega pojava, opredelila vlogein odgovornosti zadevnih deležnikov, ocenila njegovo mednarodno razsežnost, popisala stališča deležnikov in oblikovala priporočila. Komisija se zavzema za uravnotežen izbor strokovnjakov skupine, ki bodo po možnosti zastopali različna strokovna področja ter prihajali tako iz akademskih krogov kot civilne družbe. Prijave je mogoče oddati do sredine decembra. Strokovna skupina na visoki ravni naj bi delo začela januarja 2018 in bila dejavna več mesecev.

Širjenje novic po internetu, namenjenih zavajanju bralcev, postaja vse večja težava za delovanje demokracij, saj vpliva na to, kako ljudje dojemajo realnost. Sodeč po raziskavi Eurobarometer, objavljeni 17. novembra 2016, so evropski državljani zaskrbljeni glede neodvisnosti medijev in raven zaupanja v medije je nizka. Evropski parlament je junija 2017 pozval Komisijo, naj temeljito analizira stanje in pravni okvir glede lažnih novic ter preveri možnost zakonodajnega ukrepanja za omejitev njihovega širjenja. Komisija je pobudo proti lažnim novicam uvrstila med prednostne naloge in vključila v delovni program za leto 2018.

Celotno sporočilo

Translate »