V sklopu projekta Trajnostna Evropa za vse, v katerem je partner tudi Povod, so kot del kampanje pripravili priročnik za civilno družbo za boj proti neenakosti. Prihodnost Evrope in uresničitev ciljev trajnostnega razvoja  bosta mogoča samo, če bomo odpravili skrajno neenakost in pri tem ne bomo nikogar zapostavljali. Ta kampanja je namenjena vključevanju javnosti, obveščanju in zagovorništvu. Skladno z univerzalnim in vključujočim pristopom, ki je zapisan v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, bo kampanja povezovala neenakosti, ki jih posamezniki doživljajo na lokalni ravni v različnih skupnostih, z narodnimi, evropskimi, in nazadnje tudi globalnimi neenakostmi, s katerimi se srečuje na milijarde ljudi.

Priročnik Kampanje za boj proti neenakosti

Kampanja za boj proti neenakosti si prizadeva širiti zavest in spodbujati uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja med državljani in nudi pomoč pri zahtevah po prevzemanju odgovornosti posameznih vlad.

V zadnjih letih so se v državah povsod po svetu – vključno z državami članic EU – pokazale znatne vrzeli med obvezami in izvajanjem politik, zlasti na področju gospodarske pravičnosti, človekovih pravic, socialne zaščite, enakosti spolov in varstva okolja. To je prispevalo k naraščanju neenakosti med državami in znotraj njih, kar vpliva na vse, še zlasti pa na najbolj ranljive skupine.

Cilj trajnostnega razvoja številka 10 (zmanjševanje neenakosti) (CTR 10) je usmerjen v reševanje različnih oblik neenakosti: od neenakih dohodkov do neenakosti med spoloma, od preprek do političnega sodelovanja in neenakosti, ki so jih ustvarile podnebne spremembe itn., tako znotraj držav kot med njimi.

S Kampanjo za boj proti neenakosti si želijo (1) prispevati k doseganju CTR 10 in uresničevanju njegovih namenov ter (2) posledično prispevati tudi k doseganju drugih CTR, saj so med seboj tesno povezani.

Za to sta potrebna večja transparentnost in odgovornost pri sprejemanju odločitev, večja vključenost javnosti v sodelovanje in temeljito proučevanje s strani ljudi, s čimer bomo zagotavljali uresničevanje CTR in izpolnjevanje svojih obveznosti na vseh ravneh – na lokalni, državni, regionalni in globalni.

Prihodnost Evrope in doseganje CTR bosta mogoča samo, če bomo sodelovali pri spodbujanju enakosti v naši družbi in se borili proti vsem oblikam neenakosti!

Translate »