V zadnjem letu izvajanja se je projekt Izzovimo krizo osredotočil na kampanjo za večjo ozaveščenost o socialni in solidarnostni ekonomiji. To so storili s pomočjo obsežne kampanje in zagovorniških dejavnosti na nacionalni in evropski ravni. Skupni cilj vseh vključenih projektnih partnerjev in mladih globalnih zagovornikov je bil prispevati k bolj pravičnemu in trajnostnemu svetu skozi ozaveščanje ter vključevanje državljanov Evropske unije kot mladih globalnih zagovornikov. Ustvarili so priročnik za zagovorništvo, ki je uporaben za razvijanje sposobnosti bodočih nosilcev družbenih sprememb.

SSE advocacy manualPriročnik je nastal v sodelovanju z mladimi. V njem so pričevanja mladih globalnih zagovornikov projekta Izzovimo krizo, ki pojasnijo, kako se uporablja zagovorniška orodja, katera so uporabljali in katera so bila najbolj uspešna. Ta edinstven vidik bralcem omogoča vpogled v razvoj projekta in ozaveščevalno kampanjo, ki je izšla iz njega. Prek številnih praktičnih nasvetov bodo bralci lahko spoznali, katera zagovorniška orodja so najbolj primerna za njihove projekte.

Priročnik je v angleščini in je brezplačno dostopen v e-obliki na:  http://www.challengingthecrisis.com/images/uploads/ctca419F%28NOBLEED%29.pdf

Izzovimo krizo je evropski projekt, v katerega so vključeni mladi iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še Irska, Grčija, Italija, Španija in Portugalska. Glavni namen tega triletnega projekta je spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. V Sloveniji projekt izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Namen projekta je predvsem usposobiti mlade iz zadolženih držav v Evropi, da postanejo aktivni zagovorniki socialne pravičnosti, delujejo in skupaj prepoznajo ter premagajo težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. Mladi si želijo opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega bančništva, trajnostnega razvoja, izmenjevalnih praks in zelenih delovnih mest.

Več informacij na spletni strani projekta: www.challengingthecrisis.com/sl.

Projekt financirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Logo MRS

eu zastava

Translate »