Priročnik o migracijah in Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za migracije, se osredotoča na vključevanje vidika migracij v cilje trajnostnega razvoja.

Priročnik je namenjen deležnikom, aktivnim na področju izvajanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 na nacionalni in lokalni ravni; posebej tistim, ki delujejo na področju migracij ter bi želeli v svoje delo vključevati cilje trajnostnega razvoja, in tistim, ki delujejo na drugih področjih, vendar bi želeli pri svojem delu vključevati tudi vidik migracij. Oblikovalcem politik je lahko priročnik v podporo pri vključevanju migracij v načrtovanje razvoja na lokalni ali nacionalni ravni in pri oblikovanju ter izvajanju ukrepov, povezanih z migracijami v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja. Ukrepi lahko na primer zajemajo zakonodajne spremembe, politike, programe, projekte ali druge aktivnosti za preprečevanje trgovanja z ljudmi kot tudi ukrepe v zdravstvenem sektorju za zaščito žrtev trgovanja z ljudmi. Priročnik ponuja nov pristop k vključevanju migracij kot presečne teme, ki temelji na Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. Prav tako predstavlja povezavo migracij in razvoja v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja ter kako te povezave naslavljati v ukrepih.

Translate »