Kot rezultat projekta Youth Workers Academy z namenom vključevanja deprivilegiranih mladih v aktivno družbo ter krepitve kompetentnosti mladinskih delavcev je nastal priročnik »Nič o nas brez nas« za izvajanje delavnic z mladimi. Priročnik temelji na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja in predstavlja orodje za kvalitetno mladinsko delo, kar je prispevek k razvoju mladinskega sektorja in dela v mladinskih centrih ter tudi širše.

Mreža MaMa je na podlagi zaznane potrebe po nadgradnji znanj ter aktivnem vključevanju mladih z manj priložnostmi, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije, v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo, poimenovano Youth Workers Academy.

Glavni namen partnerstva je bil preučiti dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi iz treh skupin mladih z manj priložnostmi, in sicer: mladina iz ruralnih okolij, LGBT+ mladina, mladi s posebnimi potrebami (gluha in naglušna mladina) in nadgraditi znanja ter kompetence mladinskih delavcev na področju dela z omenjenimi ciljnimi skupinami mladih.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Mreže MaMa, priročnik pa je na voljo tukaj (.pdf).

Translate »