Safe.si je v okviru projekta Odklikni! pripravil gradiva na temo spletnega nasilja nad ženskami in dekleti, ki so namenjena strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki delajo z mladimi. Gradivo je na voljo brezplačno na spletu.

Priročnik

Priročnik je namenjen šolskim, socialnim ter mladinskim delavkam in delavcem. Vsebuje informacije in pojasnila o oblikah, vzrokih, posledicah in ukrepanju ob spletnem nasilju nad ženskami in dekleti. Glavni cilj priročnika je opremiti stroko z znanji o spletnem nasilju proti ženskam in dekletom z namenom nadaljnjega preventivnega ozaveščanja mladih o tej tematiki.

Priročnik je bil v okviru projekta Odklikni! natisnjen v 5.000 izvodih in poslan na vse slovenske osnovne in srednje šole, dijaške domove, centre za socialno delo ter mladinske in druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja.

Učni načrt

Učni načrt je namenjen stroki, ki dela z mladimi, predvsem šolskim ter mladinskim delavkam in delavcem. Vsebuje pdf prezentacijo ter navodila za izvedbo učne ure in aktivnosti z mladimi za vsako prosojnico posebej.

Namen učnega načrta je usposobiti in opremiti stroko z znanjem in orodji za izvajanje delavnic in pogovor z mladimi o spletnem nasilju zaradi spola, za predajanje znanja mladim o prepoznavanju spletnega nasilja nad ženskami in dekleti in o posledicah takega nasilja, in nenazadnje tudi za ozaveščanje (potencialnih) udeležencev in udeleženk v spletnem nasilju za pravilno ravnanje pri preprečevanju in pomoči žrtvam.

Priročnik in učni načrt sta na voljo v elektronski obliki, priročnik pa lahko tudi naročite v tiskani obliki:

Translate »