CREA (Creating Resources for Empowerment in Action), indijska feministična organizacija za človekove pravice, je izdala priročnik »All about power: Understanding social power and power structures« (avtorice Srilathe Batliwala), namenjen aktivistkam_om. Priročnik poskuša doseči skupno razumevanje moči, tako da lahko vse_i izmed nas, ki se posvečamo družbeni pravičnosti, gradimo strategije na podlagi bolj razumljive in skupne definicije in analize moči, kako deluje v družbi, ne glede na naš konkreten izziv ali socio-ekonomski, politični ali kulturni kontekst.

V priročniku lahko najdete razmislek o vprašanjih: kaj je moč, kje se udejanja, od kod prihaja, kako je videti, kako se izraža in kako deluje. »Kot aktivistke_i nas skrbijo nepravičnosti, neenakosti, marginalizacija, izključevanje, diskriminacija, stigmatizacija in nasilje, ki ga vidimo okrog nas. Toda, ali vedno prepoznamo moč, ki je v središču vsakega izmed družbenih problemov? Ali razumemo, da so nepravičnosti in neenakosti vseh vrst pravzaprav izraz moči ali simptom struktur moči? Dejstvo je, da je moč v središču človeških odnosov in v načinih, kako so družbe organizirane. Torej, ko aktivistke_i poskušamo spremeniti življenja ljudi ali naslavljati krivice, ki se jim dogajajo, pravzaprav poskušamo spreminjati razmerja moči.«

allaboutpower2

Priročnik v angleščini lahko prenesete tukaj.

Translate »