Srečanje na vrhu med Afriško unijo in Evropsko unijo, ki bo predvidoma 17. in 18. februarja 2022 v Bruslju je izjemno pomemben dogodek za sodelovanje in povezovanje obeh  celin na mnogih področjih življenja. Ključno sporočilo civilnodružbenih organizacij z obeh celin je, da mora biti partnerstvo med obema povezavama čimbolj uravnoteženo in enakopravno.

Srečanje na vrhu bi moralo biti izvedeno že preteklo leto, a je bilo večkrat preloženo. Priprave na vrh potekajo pod močnim vtisom srečanja v Abidjanu 2017, kjer je bilo v zadnjem trenutku predstavnikom civilne družbe preprečeno spregovoriti in predstaviti glavna sporočila, ki so nastala v pripravljalnem procesu. Zaradi nasprotovanja nekaterih držav do predstavitve ni prišlo.

V času predsedovanja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije se na področju odnosov med afriškim in evropskim kontinentom oz. med Afriško in Evropsko unijo zaključujeta intenzivna procesa priprave nove Skupne Strategije Afrika – EU (Joint Africa-EU Strategija) ter novega Sporazuma o partnerstvu med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Oba procesa odpirata pomembna vprašanja glede gospodarskega sodelovanja, migracij, človekovih pravic, vloge civilne družbe, spolnih in reproduktivnih pravic.

V procesu priprav na srečanje na vrhu v Bruslju se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih bomo organizirale nevladne organizacije. CONCORD konec januarja načrtuje posebno delavnico na temo procesa priprav na srečanje. Coordination Sud, platforma francoskih nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja, načrtuje posebno NVO konferenco v začetku februarja v Parizu.

DG INTPA načrtuje izvedbo Tedna Afrike v istem tednu kot bo srečanje na vrhu, tj. v tednu med 14. in 18. februarjem.

Pomemben vodnik glede vsebine srečanja na vrhu je Skupno sporočilo drugega srečanja ministrov in ministric za zunanje zadeve Afriške unije in Evropske unije, ki so ga sprejeli v Kigaliju v Ruandi, 25. in 26. oktobra 2021.

Več informacij v prihodnjih objavah.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »