Danes, 18.10.2018 je potekal sestanek delovnega področja za politike platforme Sloga na temo priprave odziva na osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomolči do leta 2030. Osnutek strategije je v javni obravnavi do ponedeljka, 5.10.2018.

Sloga bo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, na podlagi na današnjem sestanku dobljenih predlogov dopolnitev, pripravila prvi osnutek, ki pa bo nadalje posredovan vsem zainteresiranim NVO v dodatno dopolnjevanje. Istočasno vabimo vse zainteresirane NVO, ki bi želele sodelovati v procesu priprave predlogov na osnutek Strategije, da nam do najkasneje četrtka, 25.10.2018, posredujete svoje pisne predloge sprememb oz. dopolnitev.

Vse NVO želimo ponovno spodbuditi, da se aktivno vključijo v proces pregleda strategije, ki bo zelo pomembno oblikovala prihodnost prioritetnih področij Slovenije na področju MRS. Posledično se bodo najverjetneje v prihodnjih letih Strategiji prilagodili tudi cilji razpisov MZZ. Pri zasledovanju doseganja ciljev strategije bodo pomembno vlogo imeli tudi indikatorji, ki so priloga osnutka Strategije.

Osnutek strategije, ki je v javni obravnavi lahko najdete tu.

Za kakršne koli dodatne informacije glede procesa priprav odziva smo vam na razpolago na marjan.huc@sloga-platform.org.

Translate »