Priprava predlogov dopolnitev Strategije MRS

Danes, 18.10.2018 je potekal sestanek delovnega področja za politike platforme Sloga na temo priprave odziva na osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomolči do leta 2030. Osnutek strategije je v javni obravnavi do ponedeljka, 5.10.2018.

Sloga bo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, na podlagi na današnjem sestanku dobljenih predlogov dopolnitev, pripravila prvi osnutek, ki pa bo nadalje posredovan vsem zainteresiranim NVO v dodatno dopolnjevanje. Istočasno vabimo vse zainteresirane NVO, ki bi želele sodelovati v procesu priprave predlogov na osnutek Strategije, da nam do najkasneje četrtka, 25.10.2018, posredujete svoje pisne predloge sprememb oz. dopolnitev.

Vse NVO želimo ponovno spodbuditi, da se aktivno vključijo v proces pregleda strategije, ki bo zelo pomembno oblikovala prihodnost prioritetnih področij Slovenije na področju MRS. Posledično se bodo najverjetneje v prihodnjih letih Strategiji prilagodili tudi cilji razpisov MZZ. Pri zasledovanju doseganja ciljev strategije bodo pomembno vlogo imeli tudi indikatorji, ki so priloga osnutka Strategije.

Osnutek strategije, ki je v javni obravnavi lahko najdete tu.

Za kakršne koli dodatne informacije glede procesa priprav odziva smo vam na razpolago na marjan.huc@sloga-platform.org.