Evropska Komisija je postavila pot doseganja cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050, ki vključuje 90-odstotno zmanjšanje neto emisij do leta 2040 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Za dosego tega so predlagani ukrepi, kot so izvajanje obstoječe zakonodaje za zmanjšanje emisij, razogljičenje industrije z uporabo obnovljivih virov, krepitev domače proizvodnje v trajnostnih sektorjih ter ohranjanje pravičnosti in solidarnosti med državljani. Podnebne spremembe so že povzročile veliko gospodarsko škodo, zato je nujno ukrepati zdaj za povečanje odpornosti Evrope na prihodnje krize in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. O predlaganih ciljih se bo razpravljalo v Evropskem parlamentu in državah članicah, nato pa bo Komisija predlagala zakonodajne ukrepe.

Evropska podnebna pravila vključujejo tudi vmesni cilj zmanjšanja neto emisij za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Več na spletni Evropske komisije

Translate »