“Priporočila DAC za odpravo spolnih zlorab, izkoriščanja in nadlegovanja v razvojnem sodelovanju in humanitarni asistenci: ključni stebri preventive in odziva” predstavljajo konsenz vseh 30 članic DAC glede preventive in odgovarjanja na spolno izkoriščanje, zlorabe in nadlegovanje, tako da se postavi in uresničuje mednarodne standarne za trenutne in prihodnje članice DAC, donatorje, medvladne in mednarodne deležnike. Priporočila so bila sprejeta 12. julija 2019 in predstavljajo prvi mednarodni standard na tem področju, ki naj bi ga vlade uporabile pri nacionalnih humanitarnih agencijah in v širši mednarodni skupnosti, pri svojem delu s civilno družbo, neprofitnimi organizacijami in drugimi telesi, ki izvajajo razvojne programe in humanitarno delo.

6 stebrov priporočil DAC za preventivo in odziv

  1. Politike, standardni profesionalnega dela, organizacijske spremembe in vodenje, vključno skozi kodekse obnašanja in etične standarde, ki zagotavljajo eksplicitne standarde in regulacijo in zagotavljanje komunikacije z zaposlenimi in upravljalcem_kam v razvojnih agencijah, ter v partnerskih državah v razvoju.
  2. Odziv, ki se osredotoča na preživele/žrtve in podporni mehanizmi, kjer so njihove izkušnje, pravice, potrebe in želje v ospredju sistemov poročanja, preiskav in odziva. Donatorji in partnerji, ki implementirajo programe, morajo stremeti k pravočasnemu odzivu, podpori in zaščiti preživelih in žrtev.
  3. Organizacijsko poročanje, odzivni sistem in procedure, vključno z internimi procedurami za pritožbe in preiskave, anonimimi mehanizmi za prijave, zaščito za žvižgače_ke in tiste, ki jih je prizadela zloraba. Kadrovske prakse morajo preprečiti najemanje storilcev zlorab.
  4. Usposabljanja, ozaveščanje in komunikacije skozi aktivnosti in izobraževanlne programe zagotoviti, da se prejemniki_ce pomoči zavedajo svojih pravic, postopkov prijave in dostopnih podpornih storitev. Ob tem je treba upoštevati lokalno prebivalstvo, zato da se resnično zadovolji njihovim potrebam.
  5. Mednarodna koordinacija – zagotoviti tesnejše sodelovanje med članicami DAC, implementirajočimi parnterji in mednarodno in nacionalno stroko in OZN, posebej IASC; in CEB. Posebna pozornost mora biti posvečena temu, da se uskladijo standardi podpore preživelim in žrtvam, upravljanju preiskav in poročanju implementirajočih partnerjev.
  6. Monitoring, evalvacija, deljenje znanja in poročanje s procedurami za poročanje in odziv, ki zagotavljajo jasne smernice za zaposlene o tem, kdaj in komu poročati in kakšen je odziv, ki na zaupen in občutljiv način postavlja žrtve in preživele na prvo mesto.

Priporočila lahko v celoti najdete tukaj.

Vir: OECD DAC

Translate »