To leto beležimo že osemnajsti svetovni dan beguncev. Prosilci za mednarodno zaščito, osebe s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji živijo med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela. Že tretje leto se v sklopu projekta organizira tudi osrednja prireditev ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki ustvarja prostor za srečanja in soustvarjanje vključujoče družbe, prostor za talente prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev, ki se vključujejo v lokalno okolje, ter prostor različnim zanimivim kulturnim, umetniškim in športnim aktivnostim.

Inštitut za afriške študije skupaj s partnerskima organizacijama Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev že tretje leto zaporedoma organizira niz dogodkov v sklopu projekta z naslovom »Med nam in z nami«, financiranega s strani Evropske komisije in Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Namen projekta je ozaveščanje in informiranje slovenske širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, ter o dobrih praksah, izzivih in predlogih pomembnih akterjev pri ustvarjanju vključujoče družbe.

Letošnja prireditev se vključuje tudi v sklop prireditev Tedna vseživljenjskega učenja, in sicer pod tematsko področje globalno učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira platforma SLOGA.

Prijave za predstavitev na stojnicah in/ali soustvarjanje programa zbirajo do 16. 6. 2018.

Translate »