V okviru projekta Bridge 47 se bo septembra 2019 začelo usposabljanje z uporabo metode transformativnega učenja. Tekom potovanja boste spoznali osnovne razloge za globalne krize. Želite pristopati k svojemu izobraževalnemu delu bolj transformativno in z namenom opolnomočenja in emancipacije? Pridružite se transformativnemu učnemu potovanju z Bridge 47, ki želi nasloviti osnovne razloge za globalne krize skozi izobraževanje.

Odprte so prijave za usposabljanje “Tackling the Root Causes of Global Crises through Education – A Transformative Learning Journey”. Potovanje je prilagojeno na podlagi potreb za zaposlene v civilnodružbenih organizacijah na področju globalnega učenja (GU) ter namenjenopobudnikom sprememb ter aktivistkam_om, ki uporabljajo izobraževanje kot orodje za transformativne spremembe.

Potovanje vabi udeleženke_ce k refleksiji o svojih izobraževalnih praksah in krepitvi teorije sprememb in jih razširiti skozi medsebojno učenje.

Naša vizija je, da bi po končanem potovanju udeleženke_ci in njihove organizacije imele večje zmožnosti uporabljati transformativne pristope h GU in postale voditelji_ce sistemskih sprememb v svojih organizacijah, mrežah in širše v družbi.

Potovanje bo vključevalo tri praktične delavnice in spletne seminarje, kakor tudi spletno mentorstvo, samostojno raziskovanje in praktično eksperimentalno nalogo. Začelo se bo oktobra 2019 in končalo junija 2020.

Za udeležbo na tem navdušujočem potovanju se lahko prijavite do 7. Aprila 2019. Udeleženke_ce bodo zaprošeni za plačilo prijavnine v okviru svojih zmožnostih. Prijavnica in dodatne informacije: Call for Applications Transformative Learning Journey (2019).

 

Bridge 47 – Building Global Citizenship je projekt, ki ga skupaj ustvarja in implementira 16 evropskih in globalnih nevladnih organizacij.   Z mobilizacijo in opolnomočenjem globalne civilne družbe prispeva k transformaciji na poti k globalni pravičnosti in odpravi revščine skozi globalno učenje.

Projekt sofinancira Evropska unija.


 Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi

Translate »