OECD je objavil novo poročilo o stanju mednarodnih migracij s pogledom v prihodnost (International migration outlook 2017). Publikacija, dostopna na spletu, prinaša celovit pregled dogajanja na področju selitev, mednarodne zaščite in azila v državah članicah OECD tj. najbogatejših držav na svetu. Integracija je osrednja tema poročila.
V letu 2016 se je v članice OECD za stalno preselilo 5 milijonov ljudi. V letih 2015/16 največji delež pade na begunce 1,5 milijona. Ena tretjina selitev je vezanih na združevanje družin. Hkrati se je povečalo tudi začasno priseljevanje. Zaradi povečanja prošenj za mednarodno zaščito so v mnogih državah okrepili svoje programe premeščanja beguncev, spet v drugih so okrepili mejni nadzor. Članice OECD tudi nadaljujejo z oblikovanjem dodatnih možnosti za priseljevanje visoko kvalificiranih delavcev, investitorjev in podjetnikom, katerim ponujajo tudi boljše pogoje za naselitev.

Hkrati poročilo ponovno ugotavlja, da ima izvor posameznika iz drugih držav velikokrat večji učinek na njihovo zaposlovanje kot njihove zmogljivosti in ambicije. Razmerje nezaposlenosti med priseljenci in domačini se povečuje od leta 2007, priseljenski otroci imajo manj možnosti za uvrstitev med 25 % najuspešnejših učencev domačinov, ki prihajajo iz podobnega gospodarsko-socialnega okolja, dlje časa so na trgu dela. Zaradi potrebe po premagovanju takšnega stanja je ključna beseda poročila integracija.

IMO-2017-Facts and figures

Translate »