Center Sever Jug je pričel s kampanjo, v okviru katere želijo spodbuditi solidarnostne pobude državljanov za podporo javnega udejstvovanja proti globalnim neenakostim.

Kot poudarjajo organizatorji kampanje, smo trenutno priča eksploziji različnih pobud v prid participativnega in na solidarnosti temelječega državljanstva. Pojav sosedske pomoči, zaščita ranljivih in starejših ljudi, pozornost zdravstvenega osebja in vse lokalne akcije, ki nas povezujejo, poudarjajo empatično naravo človeka.

Druge krize vplivajo na to, kako bo virus vplival na nas in posledice bodo nesorazmere in neenakomerne. Center Sever Jug poziva k skupni mobilizaciji za solidarnost, da bi se lahko učinkovito borili proti neenakostim, ki so še vedno globoko vpete v naš svetovni sistem. Neenakomerna porazdelitev bogastva in moči spodkopava človekove pravice na planetu in hrani globalni sistem, v katerem je že dlje časa prisotna diskriminacija. Obvladovanje trenutne krize slabša tiste učinke globalizacije, ki jih moramo skupaj izkoreniniti.

Kampanja poziva vse partnerje, člane mrež, nevladne organizacije, oblikovalce politik, novinarje, umetnike, mlade, moške in ženske, da delijo svoje pobude v angleškem in francoskem jeziku na email (zadeva #solidaction). Pobude bodo prevedli in jih delili na svojem kanalu kot del kampanje »One World, Our World #solidaction« aprila 2020. V prihodnosti bo Center Sever Jug kampanjo uporabil kot osnovo za razmislek, na katerem bodo gradili politično angažiranje proti neenakostim in za zdravo ter trajnostno upravljanje sveta.

Translate »