Zavod KROG, članica Platforme SLOGA, je s partnerskima organizacijama NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore v okviru razvojnega projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, v Podgorici pričel z usposabljanji za osebje, prostovoljce in aktiviste v NVO sektorju.

Akademija je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij v Črni gori, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja na podlagi spola. Cilj je usposobiti trenerje za kakovostno podporo ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja, ter ozaveščati o pomenu preprečevanja nasilja in varovanja človekovih pravic žensk.

Usposabljanje je zajemalo različne teme, povezane z nasiljem na podlagi spola, vključno z različnimi oblikami nasilja, nasiljem v družini, spolnim nasiljem nad ženskami in dekleti, vrstniškim nasiljem, spletnim nasiljem in drugimi relevantnimi področji. Udeleženci so se imeli priložnost seznaniti z razpoložljivimi viri v skupnosti za uresničevanje pravic žrtev nasilja ter se seznaniti s človekovimi pravicami in mednarodnimi mehanizmi in instrumenti za zaščito človekovih pravic žensk. Hkrati so imeli udeleženci možnost v interaktivno delo vključiti prepoznavanje in izgradnjo osebnostne moči, krepitev samozavesti ter se dotakniti osnov pozitivne psihologije.

Pričetek Akademije o pravicah na področju enakosti spolov_sporočilo za medije

Vir: Zavod Krog

 

Translate »