Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je pripravila pregled geografske porazdeljenosti uradne razvojne pomoči v državah v razvoju. Publikacija zajema izčrpne podatke o količini, izvoru in vrstah pomoči ter drugih virov v države v razvoju v obdobju med letoma 2008 in 2014. Uradna razvojna pomoč, ki jo je Slovenija namenjala državam v razvoju, se je v analiziranem obdobju zmanjševala, in sicer s 29,3 milijonov ameriških dolarjev leta 2008 na 20,2 milijonov ameriških dolarjev leta 2014 (najnižji znesek smo zabeležili leta 2011 in 2012 z 19 milijoni ameriških dolarjev). Pomoč je bila osredotočena na evropskem kontinentu (16,5 milijonov dolarjev v letu 2008 oz. 12,1 milijonov dolarjev leta 2014), najmanj razvitim državam je v povprečju namenjala 0,85 milijona ameriških dolarjev.

Med največjimi prejemnicami slovenske uradne razvojne pomoči so bile Bosna in Hercegovina (v analiziranem obdobju se je znesek podvojil in leta 2014 znašal 3,2 milijona ameriških dolarjev), Makedonija (2,8 milijonov ameriških dolarjev), Črna gora (v povprečju 1,8 milijona ameriških dolarjev), Srbija (v povprečju 1,4 milijona ameriških dolarjev), Hrvaška (ki je bila do leta 2011 med večjimi prejemnicami slovenske razvojne pomoči s povprečno 3,8 milijoni ameriških dolarjev), Moldavija (pri kateri je zaznati trend povečevanja razvojne pomoči s 0,1 milijona ameriških dolarjev v letu 2010 na 0,5 milijona ameriških dolarjev v letu 2014) in Turčija (kateri je pomoč občutno upadla – s 1,1 milijona ameriških dolarjev v letu 2008 na 0,1 milijon ameriških dolarjev v letu 2014). Na afriškem kontinentu so največja prejemnica Zelenortski otoki (0,9 milijona dolarjev v letu 2012 in 0,8 milijona dolarjev v letu 2013), na azijskem pa Afganistan (z najvišjim zneskom leta 2010 in 2011 – 0,5 oz. 0,6 milijona dolarjev),

Translate »