Anketa, izvedena v okviru kampanje “Ja pomeni ja” pod vodstvom Amnesty International Slovenije, razkriva, da večina mladih v Sloveniji pozna koncept soglasja v spolnosti. Kljub temu obstajajo pomembne razlike v razumevanju soglasja med spoloma in glede na vrsto spolnih aktivnosti.

Medtem ko je večina mladih strinja, da je za spolni odnos potrebno soglasje, obstajajo razlike v mnenjih glede drugih spolnih aktivnosti. Na primer, nekateri mladi menijo, da ni potrebno soglasje za nekatere intimne geste ali celo za gledanje pornografije. Poleg tega anketa razkriva tudi, da številni mladi nimajo jasnega razumevanja soglasja, kar se kaže v napačnih predstavah o tem, kaj pomeni soglasje in kako se izraža.

Podatki tudi razkrivajo, da je spolno nadlegovanje in nasilje še vedno pogosto, pri čemer mnogi primerov ne prijavijo ali ne ukrepajo. Kampanja si prizadeva za ozaveščanje in izobraževanje o pomenu soglasja ter za spreminjanje spolnih norm in stereotipov.

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost ter na spletni strani Amnesty International.

Translate »