V okviru letošnjih Slovenskih razvojnih dni je potekala predstavitev, na kateri sta predstavnika OECD DAC podala ugotovitve medsebojnega pregleda Slovenije na področju MRS in MHP (OECD DAC peer review).

Na začetku sta zelo poudarila potrebo konkretizaciji koncepta PCD na nacionalni ravni. Kot primer dobre prakse je bil omenjen primer Belgije in Avstrije, kjer je načelo PCD vključeno v federalno zakonodajo. Vloga MZZ kot koordinatorja MRS in MHP je tudi, da usposablja druga ministrstva na temo PCD.

Predstavnika sta tudi zelo poudarila zavezo Slovenije, kot ene od odgovornih EU držav, ki zelo poudarjajo pomen koncepta PCD.

Pri slednjem jih posebej veseli, da je pri promociji koncepta zelo aktivna tudi platforma SLOGA, ki je že pred dobrim letom skupaj s predstavniki OECD organizirala okroglo mizo na temo naslavljanja področja PCD v okviru različnih resornih ministrstev.

Poročilo lahko najdete tu.

Translate »