Prejšnji teden je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani od srede, 20. februarja pa do petka, 22. februarja potekal tridnevni dogodek z naslovom Pravo in podnebne spremembe. Po besedah glavne organizatorke dogodka, Daške Levstik, je bila poglavitna ideja dogodka, da udeleženci pridobijo preko tematsko povezanega sklopa predavanj priznanih strokovnjakov boljši vpogled v pravo podnebnih sprememb, izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe ter katere so morebitne rešitve na tem področju. Povzetek dogodka so pripravili Zagovorniki okolja.

“Glavna nit dogodka je bila, da so podnebne spremembe tukaj, so vse bolj pogostejše in intenzivnejše ter negativno vplivajo na ekosisteme in življenja nas ljudi. Posamezniki smo tisti, ki lahko bistveno prispevamo k zmanjševanju vzrokov podnebnih sprememb, in čas je, da resnično začnemo ukrepati. Vlade držav morajo začeti resno slediti zavezujočim obveznostim in ciljem iz mednarodnih pogodb, nacionalnih zakonov ter si vedno znova postavljati ambicioznejše cilje v boju proti podnebnim spremembam.

Na samem dogodku so bile predstavljene posledice, učinki podnebnih sprememb danes in kako bo v primeru, da ne začnemo ukrepati. Prav tako smo bili seznanjeni s pravno ureditvijo podnebnih sprememb na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. Poudarjena je bila tudi vloga pravnikov pri naslavljanju problematike podnebnih sprememb, prav tako pa tudi kako nam lahko tehnologija pomaga pri reševanju tega problema. Predstavljene so bile tudi študije mednarodnopravne okoljske klinike iz študijskih let 2016/2017 in 2017/2018, ki letos deluje že sedmo leto. Klinika je bila ustanovljena s strani Katedre za mednarodno pravo in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Prvi dan konference so bile v okviru okrogle mize o podnebnih spremembah iz nevladnih organizacij udeleženke: Gaja Brecelj (Umanotera), Senka Šifkovič Vrbica (PIC), Barbara Kvac (Društvo Focus) in Katja Huš (Greenpeace Slovenija). Drugi dan konference so predavali naslednji strokovnjaki s področja okoljskega prava in naravnih znanosti ter drugi predavatelji: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr. Vasilka Sancin, mag. Senka Šifkovič Vrbica, prof. dr. Andrej Gubina, Alja Zrilić in Kaja Smolnikar.

Zadnji dan dogodka je potekala delavnica, kjer se so udeleženci,najprej v prvem delu ukvarjali z vzroki, posledicami in morebitnimi rešitvami na določenih okoljskih področjih (oceani, ledeniki, ozračje ipd.). Nato so se v drugem delu prelevili v zastopnike določenih držav globalnega severa in globalnega juga ter izoblikovali nacionalne programe svojih držav za naslavljanje podnebnih sprememb. Sledila so pogajanja med državami, katera so bila usmerjena v sklenitev določenega dogovora za globalno reševanje problema podnebnih sprememb. Vendar so zgolj nekatere države sklenile kompromis in tako prišle do dogovora. Vodja delavnice je bila Daška Levstik, s pomočjo Alje Zrilić in Jerce Aubreht.

Zagovorniki okolja podpiramo tovrstne dogodke, ki združujejo tako tiste z več znanja in izkušnjami, kot novo generacijo, ki se bo z okoljskimi težavami spoprijela v prihodnosti. Veseli smo, da so se dogodka študenti in drugi zainteresirani udeležili v velikem številu. To konec koncev pomeni, da se tudi slovenska javnost počasi prebuja in da je tako v splošni javnosti kot v strokovni sferi vse več posluha za okoljske tematike. Pohvalno!”

Vir: Zagovorniki okolja

Translate »