Evropsko združenje Nevladnih organizacij za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), SDG Watch Europe, katerega nacionalna članica je SLOGA, je pripravilo priporočila za Evropsko komisijo glede postopka ustanovitve Evropske platforme več zainteresiranih deležnikov, ki naj bi spremljala uresničevanje izpolnjevanja ciljev na nacionalni in EU ravni.

Še posebej naj bi se nastajajoča platforma osredotočila na izmenjavo in medsebojnega širjenje primerov dobrih praks med državami. Platforma naj bi tudi zagotavljala sodelovanje vseh deležnikov, ki so predvideni za učinkovito implementacijo Agende 2030.

Nevladne organizacije, združene v koalicijo SDG Europe, smo Evropsko Komisijo pozvale, da bi pri pripravi podlag za ustanovitev prve platforme morala biti bistveno bolj ambiciozna, saj bi takšna platforma lahko služila tudi kot model za povezovanje drugih regij na globalni ravni.

Stališče SDG Watch Europe

Translate »