CNVOS že dve leti izvaja program organizacijskega razvoja za nevladne organizacije, ki želijo nadgraditi svoje delo in vložiti svoj čas in energijo v izboljšanje svojega delovanja. Gre za celovit program podpore, ki je namenjen prepoznavanju ciljev organizacije in povečevanju sposobnosti organizacije, da te cilje doseže (npr. opredelitev boljših delovnih procesov, drugačnega načina vodenja, novega pristopa h komuniciranju). Prvi krog usposabljanja se je zaključil jeseni 2017, za obdobje 2018–2019 pa imamo še nekaj prostih mest. Izbrane organizacije bodo s strani CNVOS deležne podpore v obliki izobraževanja, svetovanja, mentorstva, vrstniškega učenja ipd., glede na identificirane potrebe in želje.
Vse organizacije, ki bi želele sodelovati v programu, vabimo, da izpolnite prijavnico najkasneje do petka, 9. 2. 2018. Obvestila o izboru bodo poslana v ponedeljek, 12. 2. 2018, uvodna delavnica, ki bo posvečena osnovam organizacijskega razvoja, pa bo potekala 15. 2. 2018 na CNVOS.

Izbor organizacij, ki bodo deležne podpore CNVOS, bo narejen glede na spodnje kriterije:

  • Organizacija ima potencial, da naslovi potrebe, ki še niso (ustrezno) naslovljene (razvoj novih programov in storitev, razširitev obstoječih).
  • Organizacija spremlja spremembe na terenu in ustrezno prilagaja tudi svoje programe.
  • Organizacija ima visoko motivacijo za spremembe.
  • Široka podpora organizacijskem razvoju, tako med zaposlenimi, kot med vodstvom.
  • Organizacija je pripravljena deliti podrobnosti o svojem delovanju z zunanjim strokovnjakom.
  • Organizacija ima stalno sestavo zaposlenih (in prostovoljcev).
  • Organizacija ima organizacijske in finančne zmogljivosti za razvoj.


Za vse dodatne informacije se obrnite
na Veroniko Vodlan (veronika.vodlan@cnvos.si, 01 542 14 22).

Translate »