Platforma SLOGA poziva nevladne organizacije, ki bi s svojimi gradivi na temo globalnih ciljev in enakosti spolov želele sodelovati na osrednjem dogodku Slovenskih razvojnih dni 8. marca v Ljubljani, k sodelovanju.

Ob robu osrednje prireditve, ki bo v prostorih Pošte Slovenije na Čopovi v Ljubljani, bo na voljo kotiček z gradivi na temo enakosti spolov in ciljev trajnostnega razvoja. Organizacije, ki bi želele sodelovati, naj v pisarno platfrme SLOGA dostavijo svoja gradiva najkasneje do 6. marca 2019.

Za podrobnejše informacije se obrnite na patricija.virtic<@>sloga-platform.org.

Slovenske razvojne dni 2019 na temo enakosti spolov organiziramo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter platforma SLOGA.

Translate »