Vprašanja migracij so zelo visoko na agendi evropskih držav, ZDA, pa tudi na mednarodnih forumov in EU. O migracijah so voditelji držav članic EU razpravljali 16. septembra v Bratislavi v sklopu razprav o političnih usmeritvah in prihodnosti EU. V New Yorku je 19. septembra potekal Vrh za begunce in migrante kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine OZN, namenjen oblikovanju globalnega dogovora o skupnem in usklajenem odzivu na globalne begunske ter migracijske izzive. Nevladne organizacije iz osrednje in vzhodne Evrope, vključno s platformo SLOGA, so pripravile priporočila za učinkovit odziv na migracijske izzive ter dolgoročne rešitve, predvsem krepitev zakonitih migracijskih poti.

V priporočilih so nevladne organizacije pozvale h krepitvi zakonitih migracij beguncev v Evropo, k neposrednemu in konkretnemu sodelovanju držav v regiji v programu trajnega preseljevanja beguncev, h krepitvi mednarodnega sodelovanja, sodelovanja lokalnih skupnosti v integracijskih procesih ter k bolj uravnoteženemu komuniciranju deležnikov z javnostmi.

V preteklem letu se je Evropa soočila z enim največjih izzivov v svoji zgodovini. Prihod več kot milijona beguncev je razkril ogromne razlike med političnim vodstvom v osrednji in vzhodni Evropi ter političnim vodstvom ostalih držav članic EU. Višegrajske države so se odločno uprle prizadevanjem za sprejem obveznih kvot za delitev odgovornosti skrbi za begunce, medtem ko so bile države vzdolž t. i. balkanske poti (predvsem Bolgarija in Madžarska) deležne ostrih kritik zaradi kršitev človekovih pravic beguncev.

Priporočila so na podlagi zaključkov Forum o integraciji in preseljevanju beguncev, ki je potekal 23. avgusta 2016 v Bratislavi 23. avgusta 2016, pripravili predstavniki 14 nevladnih organizacij iz sedmih osrednje- in vzhodnoevropskih držav (Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška ter Slovenija). Politike v teh državah temeljijo na samopercepciji držav kot tranzitnih držav, kar posledično pomeni sprejem ukrepov, katerih namen je begunce odvračati od prihoda v te države, na primer dolgo pridržanje beguncev v centrih za pridržanje in dolgotrajni postopki odločanja o statusu mednarodne zaščite. Predstavniki nevladnih organizacij se strinjajo, da je razpravo potrebno z varnostnega vidika preusmeriti na vprašanja integracije in druge praktične rešitve. Več kot 30 nevladnih organizacij iz Češke republike, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovenije in Slovaške je skupno stališče strnilo v priporočila na naslednjih področjih:

  • zaščita beguncev in spoštovanje mednarodnega prava,
  • razvoj zakonitih in varnih migracijskih poti za begunce, vključno s krepitvijo programov trajnega preseljevanja beguncev,
  • krepitev čezmejnega sodelovanja in sodelovanja na ravni EU, ne le na področju upravljanja migracij, temveč tudi na področju integracije beguncev,
  • krepitev sodelovanja lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva v integracijskih procesih,
  • odprto in uravnoteženo komuniciranje z javnostmi,
  • premik od retorike »tranzitnih držav«,
  • preprečevanje sekundarnih gibanj beguncev znotraj držav članic EU s sprejemom motivacijskih ukrepov,
  • omejevanje ukrepa pripora na nujne situacije in končanje pridržanja otrok

Celotna priporočila: Bratislava_NGO recommendations

Translate »