National Endowment for Democray (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2020, predložite do 19. junija 2020.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vir: CNVOS

Translate »