Mirovni inštitut poziva k oddaji prispevkov za mednarodno konferenco Po “poletju migracij”: Desni populizem, mediji in afekti, ki jo organizirata Mirovni inštitut in dun 16.–17. septembra 2021 v Ljubljani (v spletni ali hibridni obliki).

Namen mednarodne konference, ki bo zaključni dogodek mednarodnega raziskovalnega projekta POP-MED, je iskanje stičišč med političnimi strankami, mediji in desnim populizmom v afektivni perspektivi, v obdobju po t. i. poletju migracij leta 2015.

Zgodovinsko izhodišče je erozija strankarske demokracije in vzpon populistične demokracije. Tradicionalno politično vodenje se umika, osrednjo vlogo v javnih politikah prevzemata personalizacija in mediatizacija politike, medtem ko populistični voditelji izkoriščajo družbena omrežja kot nove priložnostne strukture za nadomestek političnih razprav. V vzponu so desničarski populistični akterji, ki mobilizirajo proti elitam in notranjim ter zunanjim Drugim.

Naraščajoče število beguncev, ki so po Balkanski poti bežali iz zaradi vojne razdejanih držav in gospodarsko opustošenih območij v evropske države, je spodbudilo vzpon populizma po Evropi in obravnavo beguncev kot nevarnih, kulturno odklonskih in tistih, ki ogrožajo nacionalno varnost ter sistem blaginje. Obdobje pandemije COVID-19 je medtem postalo še eno krizno obdobje, v katerem so se dodatno poglobile socialne neenakosti in okrepila nevidnost manjšin.

Na konferenci bomo razpravljali o populističnemu ustvarjanju politike strahu in diskurza varnosti, ki nagovarja čustva ter afekte ljudi in ki strah pred gospodarskim ter socialnim nazadovanjem pretvarja v jezo proti migrantom_kam. Dinamično vzajemno součinkovanje političnih strategij in medijskih praks – medijsko-politični paralelizem – je v tej razpravi osrednjega pomena, torej, proces, v katerem dominantno okvirjanje problemov v političnem in medijskem polju postaja hegemonska zdravorazumska interpretacija družbenih problemov. Poudarek razprave je tudi razumevanje, kako afektivni populistični nagovori oblikujejo javno mnenje o migracijah in kako mobilizirajo politične in volilne preference ljudi.

Mirovni inštitut vabi k oddaji prispevkov, ki bi naslovili eno ali več omenjenih tematik. Predlogi prispevkov morajo vključevati imena avtorjev_ic, ime institucije, elektronski naslov, naslov prispevka, povzetek v obsegu 300–500 besed in kratko biografsko informacijo. Predloge pošljite Mojci Frelih do 7. junija 2021 na naslov: mojca.frelih@mirovni-institut.si.

Več informacij TU.

Translate »