Iz organizacije ADRA Slovenija so pri odzivu na terenu ugotovili velike potrebe po dolgoročni pomoči.

Svetujejo, da trenutno natančno upoštevajte navodila gasilcev in civilne zaščite in na teren ne odhajajte neorganizirano!

Prebivalcem pomagajo vse razpoložljive sile. Najbolj pomembno je, da ljudje poskrbijo za svojo varnost, spremljajo opozorila pristojnih služb in če se le da, ostanejo na varnem.

V trenutkih ob poplavah ali drugih katastrofah se naša naravna nagnjenost k solidarnosti in pomoči najbolj izrazi. Vendar pa je ključno, da se osredotočimo tudi na dolgoročno pomoč prizadetim. Čeprav je v času krize panika razumljiva in neposredna pomoč nujna, je treba upoštevati, da poplave pustijo za seboj dolgotrajne posledice, ki zahtevajo trajno prizadevanje.

Pomembno je vzpostaviti mentaliteto ter strukture in načrte za obnovo ter ponovno vzpostavitev prizadetih oseb in skupnosti. Statistični podatki kažejo, da se poplave pojavljajo vse pogosteje. Zato je ključno, da že vnaprej razmišljamo o dolgoročnih rešitvah, ki bodo omogočile hitrejše okrevanje in zmanjšale vpliv morebitnih prihodnjih poplav. Pomagajmo tudi zdaj, vendar razmišljajmo v naprej.

V teh trenutkih, ko se soočamo s posledicami poplav, je ključno priznati pomembno vlogo, ki jo imajo nevladne organizacije (NVO) ter usklajeno sodelovanje. Nevladne organizacije pogosto zagotavljajmo hitro in prilagodljivo pomoč, ki lahko napolni vrzeli med trenutno krizo in dolgoročnimi obnovitvenimi prizadevanji. Naša sposobnost, da se osredotočijo na specifične potrebe prizadetih skupnosti ter mobilizirajo prostovoljce in vire, je neprecenljiva. Vendar moramo tukaj postopati izjemno odgovorno in skladno z navodilom nacionalnega koordinatorja kriznega odziva.

Usklajeno sodelovanje med različnimi akterji, kot so vlade, lokalne oblasti, nevladne organizacije, humanitarne agencije in podjetja, ključnega pomena za uspešno obvladovanje posledic poplav. Z vzpostavitvijo koordinacijskih mehanizmov lahko različni akterji delujejo sinhronizirano, izmenjujejo informacije, viri in strokovno znanje ter usmerjajo prizadevanja tja, kjer so najbolj potrebna. Sodelovanje na usklajen način omogoča bolj učinkovito izvajanje obnovitvenih in preventivnih ukrepov, kar pomaga prizadetim skupnostim pri dolgoročnem okrevanju in pripravljenosti na morebitne prihodnje izzive.

Vse te dejavnosti, ki vključujejo nevladne organizacije in usklajeno sodelovanje, igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju celovitega odziva na poplave in pri gradnji odpornih skupnosti, ki lahko bolje prenašajo in obvladujejo naravne katastrofe. V končnem pa je ključnega pomena to, da vsi skupaj na vseh ravneh že ta trenutek zamišljamo tudi dolgoročno.

Na koncu še iskrena zahvala vsem donatorjem, prostovoljcem in tudi državnim organom, ki tako ažurno in uspešno rešujejo nastalo krizo.

‼️Kako lahko pomagate ZDAJ:

Pošljite SMS s ključno besedo LJUDJE5 na 1919.

Nakažite sredstva na račun TRR:

IBAN: SI56 0284 3026 3945 425

BIC: LJBASI2X

Referenca: SI00 2023

Ime prejemnika: HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana

Namen: NEURJE 2023

Koda namena: CHAR

Nakažite sredstva prek Paypal: https://www.paypal.com/donate/…

Vaša pomoč bo pripomogla, da bomo lažje popravili nastalo škodo in omogočili, da ljudje ponovno zaživijo.

Hvala, da nam pomagate pomagati in udejanjati naše geslo Sočutje. Pravičnost. Ljubezen.

 

Translate »