Poziv MDDSZ za nadaljevanje programov socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij

Zavod Tri je pripravil poziv za ministrstvo za delo za nadaljevanje programov socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij, za katere obstaja velika potreba v lokalnih okoljih. Organizacije pozivajo k pridružitvi razpisu. 

Na POVEZAVI je besedilo poziva.
Rok za oddajo podpore je 30. 9. 2018.
Poziv so zastavili na široko: želimo, da ga podpišejo predstaviki/-ce organizacij izvajalcev, lokalnih skupnosti, vzgojno-izobraževalnih institucij ter drugi. Po končanem zbiranju podpisov, bomo poziv poslali pristojnim na MDDSZ, v najkrajšem možnem času pa bomo sklicali tudi sestanek. O poteku akcije vas bomo obveščali, če boste tako želeli.