Zavod Tri je pripravil poziv za ministrstvo za delo za nadaljevanje programov socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij, za katere obstaja velika potreba v lokalnih okoljih. Organizacije pozivajo k pridružitvi razpisu. 

Na POVEZAVI je besedilo poziva.
Rok za oddajo podpore je 30. 9. 2018.
Poziv so zastavili na široko: želimo, da ga podpišejo predstaviki/-ce organizacij izvajalcev, lokalnih skupnosti, vzgojno-izobraževalnih institucij ter drugi. Po končanem zbiranju podpisov, bomo poziv poslali pristojnim na MDDSZ, v najkrajšem možnem času pa bomo sklicali tudi sestanek. O poteku akcije vas bomo obveščali, če boste tako želeli.
Translate »