Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD je 27. maja 2021 objavil poziv k zaščiti javnih storitev v državah v razvoju

Uradna razvojna pomoč najmanj razvitim partnerskim državam (LDCs), ki hkrati potrebujejo največ sredstev za svoj razvoj, še vedno ostaja zelo nizka. EU ostaja daleč od zaveze, da bi najmanj razvitim državam namenila 0,15% – 0,20% odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND), EU donatorji vztrajajo, da je uporaba razvojnih financ za mobilizacijo zasebnih naložb – ključno orodje za zapolnitev vrzeli v financiranju Ciljev trajnostnega razvoja.

Novi Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD +) je zasebno javna partnerstva in garancije zasebnemu sektorju postavil v središče finančnega mehanizma imenovanega Global Europe (prej „NDICI“). Privatizacija lahko resno škoduje lokalnim gospodarstvom in vodi do pretirane privatizacije in posledičnega skrčenja zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih služb.

To še posebej velja za najmanj razvite partnerske države, za katere so socialno-ekonomske posledice pandemije COVID-19 najhujše vplivale. Kriza ni le opomin glede krhkosti zdravstvenih sistemov, temveč je tudi zelo zmanjšala domače davčne prihodke, ki so pogoj za javne storitve ljudem, ki skoraj nimajo dostopa do storitev socialne zaščite.

Ta poziv preučuje načine, ki so za najmanj razvite partnerske države najbolj primerni za doseganje ključnih ciljev trajnostnega razvoja. Poziv namenja posebno pozornost novemu evropskemu skladu EFSD +, ki pregleduje tudi strukture odgovornosti in preučuje, v kolikšni meri lahko obstoječi sklopi prostovoljnih načel povzročijo pomembne spremembe pri zasledovanju tržno usmerjenih dejavnosti zasebnih podjetij delujočih na področju mednarodnega razvoja.

Poziv k zaščiti javnih storitev v državah v razvoju

Pripravil: MH

Translate »