V Evropski uniji (EU) živi okoli 100 milijonov otrok. Četudi so otrokove pravice uzakonjene v mednarodnem pravu, pravu EU (vključno s temeljnimi pogodbami EU in Listino EU o temeljnih pravicah) ter pravu njenih držav članic, vključno s Slovenijo, otrokove pravice v EU niso v celoti zagotovljene in zaščitene. Otroci se soočajo z diskriminacijo, zanemarjanjem in neenakostmi, ki jim preprečujejo srečno ter zdravo otroštvo in razvoj. Vsak četrti otrok v EU je izpostavljen tveganju revščine; sto tisoč otrok je ločenih od družin, številni zaradi revščine ali diskriminacije; otroci bežijo pred nasiljem in konflikti ter se v Evropi ponovno soočajo s sovražnostjo in stiskami.

Mladi_e sodelujoči_e v raziskavi »Evropa, ki jo otroci želijo« (Europe Kids Want), ki sta jo pripravila evropska mreža Eurochild in UNICEF, menijo, da EU prispeva k boljšemu življenju, vendar, da lahko stori več. Otrok ne smemo razočarati in oblikovanje nove Evropske komisije je priložnost, zato predlagamo umestitev nove_ga evropske_ga komisarja_ke za otroke v mandatu Evropske komisije v obdobju 2019–2024. Otroci niso le »prihodnost« Evrope, temveč tudi petina njenega sedanjega prebivalstva, na katerega neposredno vplivajo zakonodajni ukrepi in delovanje EU. Umestitev otrokovih največjih koristi med prednostne naloge EU pomeni zastopanje njihovih koristi skozi celotno delovanje Evropske komisije – naj gre za pravosodje, socialno varstvo, izobraževanje, trg dela ali celo mednarodno trgovino ter razvoj. Evropski_a komisar_ka za otroke bi se zavzemal_a za pravice otrok v državah članicah EU, državah, ki pristopajo k EU, in v partnerskih državah v okviru zunanjega delovanja EU. Komisar_ka bi zagotovil_a, da vse politike in sredstva EU pozitivno vplivajo na življenje otrok.

V okviru romunskega predsedovanja EU so v maju otroci predstavili Bukareško evropsko otroško deklaracijo, v kateri pozivajo k načrtu za polno uresničevanje Konvencije Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah, vključno z mehanizmi za participacijo otrok na vseh ravneh. V obdobju, ko se Slovenija pripravlja na predsedovanje EU, je podpora pozivu za evropskega_o komisarja_ko za otroke odlična priložnost za zavezo k spoštovanju otrokovih pravic na najvišji ravni.

Eurochild je mreža organizacij in posameznikov, ki delujejo v Evropi s ciljem krepitve pravic ter blaginje otrok in mladih. Vizija mreže je družba, kjer otroci in mladi odraščajo srečno, zdravo ter samozavestno in uživajo spoštovanje njihovih pravic. Eurochild ima 176 članov v 34 državah. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), članici mreže Eurochild iz Slovenije, vas v letošnjem letu, ko obeležujemo 30. obletnico sprejema Konvencije ZN o otrokovih pravicah, pozivamo k podpori poziva Eurochild-a za evropskega_o komisarja_ko, odgovornega_o za otrokove pravice. S političnim_o vodjo, odgovornim_o za otrokove pravice v EU, bi EU tako znotraj Unije kot v državah, ki pristopajo EU, in v svojem zunanjem delovanju prednostno obravnavala številne izzive, s katerimi se srečujejo otroci. Vljudno vas vabimo k podpori peticije do 6. septembra.

Otroci po vsej Evropi želijo biti slišani in tako v okviru podnebnih shodov kot v spletnih anketah, kot je raziskava »Evropa, ki jo otroci želijo«, zahtevajo krepitev participacije. EU potrebuje vodjo, ki bo zastopal_a interese otrok pri vseh odločitvah. Vljudno vas vabimo, da podprete poziv za evropskega_o komisarja_ko za otroke in tako pritrdite prepoznavanju otrok kot polnomočnih nosilcev pravic ter izkažete zavezo k polnemu uresničevanju otrokovih pravic.

Vir: PIC

Translate »