Evropska solidarnostna enota, nova pobuda Evropske unije, omogoča sofinanciranje prostovoljskih projektov mladih (vključenih v ESE) v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi. Nov program znotraj t. i. Solidarnostnih projektov tudi finančno podpira mlade pri realizaciji idej za skupnost in boljše življenje. Če načrtujete prijavo na evropski solidarnosti projekt in se nameravate aktivirati tudi ob Dnevu za spremembe lahko ti dve vsebini smiselno povežete. Vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe bo 6. aprila 2019 že desetič koordinirala Slovenska filantropija, tokrat z naslovom Odpravimo diskriminacijo!

Za podrobnejše informacije in nove razpise spremljajte spletno stran ESE.

Kaj so Solidarnostni projekti v programu Evropska solidarnostna enota?

Solidarnostni projekt je solidarnostna aktivnost v državi prijavitelja, za katero dajo pobudo, jo razvijejo in jo izvedejo mladi sami; traja od 2 do 12 mesecev. Tako dobi skupina (vsaj petih) mladih priložnost, da solidarnost izrazi tako, da v svoji lokalni skupnosti prevzame odgovornost in se obveže k prinašanju pozitivnih sprememb.

Tema projekta mora biti jasno določena in povezana s potrebami v lokalni skupnosti, cilj projekta pa je večanje solidarnosti. Pomembno je, da so cilji projekta dobro zastavljeni, da odsevajo evropske vrednote in prednostna področja, ki jih bodo uresničevali preko konkretnih aktivnosti v lokalnih okoljih.

Glavni izvajalci solidarnostnih projektov so mladi, ki so projekt zasnovali ter si v projektu natančno razporedijo vloge in zadolžitve, poskrbijo za učinkovito koordinacijo med udeleženci ter opredelijo količino časa, ki ga potrebujejo za izvajanje načrtovanih aktivnosti, da bi lahko dosegli načrtovane projektne cilje.

Da so lahko mladi pobudniki in udeleženci solidarnostnega projekta, se morajo registrirati na portalu Evropske solidarnostne enote.

Kako sodelovati?

Skupina najmanj 5 mladih odda prijavo nacionalni agenciji v svoji državi prebivanja ali pa v njihovem imenu prijavo odda organizacija (javna ali zasebna). Organizacija se mora predhodno prijaviti na portalu ESE, s čimer pridobi identifikacijsko kodo (PIC).

Rok za prijavo: 16. oktober 2018 do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Kaj vam lahko prinese povezava prijave na projekt z Dnevom za spremembe?

V okviru Dneva za spremembe lahko izvedete otvoritveno, zaključno ali kakšno izmed vmesnih aktivnosti vašega projekta in s tem dodatno pripomorete k vidnosti projekta, saj so akcije Dneva za spremembe medijsko zelo dobro pokrite.

Translate »