Evropska komisija, Bruselj – V torek, 27. septembra 2022 je v Bruslju potekal prvi sestanek strokovne skupine na visoki ravni za povečanje trajnostnega financiranja v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, na katerem skupina začenja razmislek o izzivih in priložnostih trajnostnega financiranja v partnerskih državah, da bi Komisiji predložila priporočila za povečanje financiranja iz zasebnega sektorja. V času, ko številne svetovne krize močno obremenjujejo svetovno gospodarstvo in izničujejo leta napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, je pomoč partnerskim državam pri dostopu do financiranja za njihove projekte trajnostne infrastrukture ključnega pomena za svetovno okrevanje v skladu s strategijo Global Gateway.

(c) Fotografija Twitter, Evropska komisija

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je povedala: „Ruska vojna agresija proti Ukrajini in njene gospodarske posledice so močno prizadele države po vsem svetu in povečale vrzel v financiranju, ki je potrebno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Javna sredstva imajo še naprej pomembno vlogo, vendar ne zadoščajo. Kot Ekipa Evropa smo okrepili prizadevanja za pritegnitev zasebnega kapitala v trajnostne naložbe. Veselim se priporočil strokovne skupine na visoki ravni. Te bomo upoštevali pri pripravi prihodnje strategije EU za trajnostno financiranje za države z nizkimi in srednjimi dohodki, ki bo podprla in spodbudila izvajanje strategije Global Gateway.“

Evropski komisar za sosedstvo in širitev Oliver Várhelyi je dodal: „V teh težkih časih je izjemno pomembno povečati trajnostno financiranje v vseh državah z nizkimi in srednjimi dohodki, tudi v našem neposrednem vzhodnem in južnem sosedstvu. Te države potrebujejo znatne naložbe bolj kot kdaj koli prej, zlasti glede na posledice ruske vojne agresije proti Ukrajini. Če želimo, da bi se naše partnerice v sosedstvu lotile potrebnih reform in vlagale v trajnostne projekte, potrebujejo več sredstev, zato moramo v financiranje še bolj vključiti zasebni sektor. K temu bodo nedvomno odločilno prispevali naši gospodarski in naložbeni načrti, zasnovani skupaj s partnericami.“

Naloga strokovne skupine je v naslednjih devetih mesecih ugotoviti, kako bi lahko Evropska komisija s pristopom Ekipe Evropa pomagala zagotoviti potrebno financiranje zasebnega sektorja za obsežne naložbe, ki so nujne za reševanje najbolj perečih svetovnih izzivov in za trajnostni razvoj. Priporočila, ki naj bi bila predstavljena v sredini leta 2023, bodo podlaga za celovito strategijo Komisije za povečanje trajnostnega financiranja v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Strategija bo ključnega pomena za premostitev naložbene vrzeli v partnerskih državah in izvajanje strategije Global Gateway.

V skupini je 20 visoko usposobljenih članic in članov, ki zastopajo družbo ali institucijo in so bili izbrani na podlagi njihovega strokovnega znanja, ob upoštevanju geografske uravnoteženosti in uravnotežene zastopanosti spolov. Teh 20 članov in članic skupine je:

 1. Ayaan Adam, višja direktorica in izvršna direktorica, African Finance Corporation Capital Partners,
 2. Dr. Kenneth Amaeshi, profesor, Evropski univerzitetni inštitut,
 3. Obaid Amrane, izvršni direktor, Ithmar Capital,
 4. Antoni Ballabriga, globalni vodja odgovornega poslovanja, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
 5. Hans-Ulrich Beck, globalni vodja za produkte ESG/izvršni podpredsednik, strategija in razvoj produktov, Sustainalytics,
 6. Dr. G Ganesh Das, vodja sodelovanja in inovacij, Tata Power
 7. Michael Gotore, finančni direktor, Namibia Power Corporation,
 8. Nadja Håkansson, višja podpredsednica za Hub Africa, Siemens Energy Africa,
 9. Laetitia Hamon, vodja oddelka za trajnostno financiranje, luksemburška borza,
 10. Martin Jonasson, vodja pravne službe, Andra AP-fonden,
 11. Judy Kuszewski, predsednica odbora za globalne standarde trajnostnosti, Global Reporting Initiative,
 12. Elodie Laugel, glavna odgovorna direktorica za naložbe in članica izvršnega odbora, Amundi,
 13. Senida Mesi, članica vodstvenega sveta, mreža za trajnostnorazvojne rešitve (SDSN),
 14. Uche Orji, generalni direktor/izvršni direktor, nigerijski državni investicijski organ,
 15. Dr. Nicola Ranger, vodja raziskav trajnostnega financiranja za razvoj, Oxford Sustainable Finance Group, Univerza v Oxfordu,
 16. Alice Ruhweza, regionalna direktorica za Afriko, Svetovni sklad za naravo (WWF),
 17. Thede Rüst, vodja oddelka za dolg na nastajajočih trgih, Nordea Asset Management,
 18. Zalina Shamsudin, vodja mednarodnih programov – Azijsko-pacifiška regija, Climate Bonds Initiative,
 19. Claus Stickler, globalni sovodja, Allianz Investment Management SE,
 20. Iker Vinageras, vodja oddelka za rešitve ESG, Bolsa Institucional de Valores.

Poleg tega je bilo za opazovalce imenovanih 20 predstavnikov in predstavnic evropskih institucij za financiranje razvoja in multilateralnih razvojnih bank, skupaj z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in forumi. Te so: Afriška razvojna banka (AfDB), Španska agencija za mednarodno razvojno sodelovanje (AECID), Azijska razvojna banka (ADB), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), koalicija finančnih ministrov za podnebne ukrepe, Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Združenje evropskih razvojnih finančnih institucij (EDFI), Evropska investicijska banka (EIB), Finski sklad za industrijsko sodelovanje Ltd (FINNFUND), Nizozemska razvojna banka (FMO), Mednarodni denarni sklad (MDS), Medameriška razvojna banka (IADB), Mednarodna platforma za trajnostno financiranje (IPSF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Proparco (v imenu skupine AFD), mreža centralnih bank in nadzornikov za ozelenitev finančnega sistema (NGFS), Program Združenih narodov za razvoj (UNDP), Program Združenih narodov za okolje – finančna pobuda (UNEP-FI) in Skupina Svetovne banke.

Ozadje

Ustanovitev skupine je bila napovedana v strategiji za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo, ki jo je Komisija objavila julija 2021. Evropska komisija je v odziv na razpis, objavljen aprila 2022, prejela zelo veliko število prijav iz civilne družbe, akademskih krogov, poslovne in finančne skupnosti ter drugih institucij nejavnega sektorja ter izbrala 20 višjih strokovnjakov in strokovnjakinj na visoki ravni iz držav članic EU in partnerskih držav.

Več informacij:

Pravilnik strokovne skupine na visoki ravni za povečanje trajnostnega financiranja v državah z nizkimi in srednjimi dohodki

Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo

Vir: Evropska komisija, DG INTPA

Translate »