CIPRA International objavlja natečaj Alpine Pluralism Award 2018, ki bo potekal v okviru Interreg projekta “PlurAlps – Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space”. Nagrajeni bodo ukrepi, ki podpirajo vključevanje priseljencev in priseljenk ter raznolikost alpskega prostora.

Sodelujejo lahko posamezniki, podjetja, društva, združenja, javne ustanove, nevladne organizacije in druge organizacije z območja alpskega prostora, ki izvajajo ukrepe za spodbujane kulture dobrodošlice ter vključevanje priseljencev v družbo in na trg dela, temelječe na inovativnih storitvah in drugih, ciljno usmerjenih praksah.

Razpisno dokumentacijo in praktične informacije za doseganje meril lahko najdete na spletni strani: www.cipra.org/alpine-pluralism-award.

Rok za oddajo predlogov je 18.december 2017.

Translate »