2. februarja 2017 je potekalo delovno srečanje predstavnikov OECD DAC s predstavniki nevladnih razvojnih organizacij za pripravo pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije oz. tkim. »OECD DAC Peer Review«. Srečanja s predstavniki pregledovalcev, brez prisotnosti slovenskih oblasti, so se udeležile vabljene nevladne razvojne in humanitarne organizacije, med njimi tudi platfoma SLOGA.
Srečanje se je osredotočilo na kvaliteto posvetovanj nevladnih organizacij z zunanjim ministrstvom, v okviru katerega smo navzoči izrazili željo, da bi se lahko začela prej in bila bolj vključujoča. Naslednja točka pogovora je bila osredtočena na financiranje projektov NVO, v okviru katere smo poudarili pomen povečanja sredstev za globalno učenje, kot tudi visoke administrativne zahteve financerja za MZZ-jeve projekte, itd.

Platforma SLOGA, nacionalna mreža nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je v sklopu svojega delovnega področja za politike 1. februarja 2017 izvedla tudi pripravljalno srečanje s članicami na predvidene vsebine srečanja s pregledovalci OECD DAC.

Predstavniki OECD DAC bodo v prihodnjih mesecih pripravili celovito poročilo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči priporočila za Slovenijo, ki bo predvidoma julija 2017 obravnavano na srečanju OECD DAC skupine. Končno poročilo lahko tako pričakujemo enkrat avgusta.

Translate »