Posebni poročevalec Združenih narodov (ZN) za vprašanja manjšin Fernand de Varennes je zaključil devetdnevni obisk v Sloveniji. Ob koncu obiska je pozval k nadaljnjemu napredku pri pomembnih spremembah zakonodaje in politik za zaščito pravic manjšin, zlasti romske skupnosti.


Strokovnjak ZN je še izpostavil, da je Slovenija uvedla celovito nacionalno zakonodajo za zaščito pravic vseh manjšin, vključno s skupnostmi iz nekdanje Jugoslavije, in sicer ob spoštovanju ustavnih pravic, ki so že veljale za madžarsko, italijansko in romsko manjšino. Jasno je poudaril, da je prav tako pomembno obravnavati izzive, ki so povezani s temi skupnostmi, zlasti na področju izobraževanja, kulture, medijev in jezika.

Njegov obisk vključeval še gluhe in naglušne, saj predstavljajo jezikovno manjšino. Poudaril je pomen rabe znakovnega jezika na področju izobraževanja, in sicer kot sredstva za poučevanje. Izpostavil je, da je pomembno uradno priznati znakovni jezik, kar se že dogaja v številnih državah.

Eden od izzivov, ki jih je še prepoznal, je sovražni govor. Poudaril je, da so incidenti še vedno na relativno nizki ravni, vendar je to vidik, ki ga je potrebno spremljati in sistematično zbirati podatke.

Posebni poročevalec bo poročilo podrobno predstavil na prihodnjem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice.

Translate »