Evropska komisija je objavila rezultate posebne raziskave Eurobarometer o pravičnosti v EU. Življenje v EU je po mnenju večine Evropejcev na splošno pravično, vendar obstajajo pomisleki glede pravosodja, političnih odločitev in dohodkovne neenakosti.
Več kot polovica vprašanih v EU meni, da imajo ljudje enake možnosti za boljši jutri (58 %), čeprav so razlike med državami glede tega vprašanja velike. Vprašani so tudi manj optimistični glede pravičnosti na posameznih področjih. Samo 32 % se jih strinja, da politične odločitve dosledno veljajo za vse državljane, medtem ko se jih 48 % s tem ne strinja. Na splošno je bolj verjetno, da bolje izobraženi, mlajši in premožnejši menijo, da so stvari pravične. Velika večina vprašanih meni, da so razlike v dohodkih prevelike (84 %), povsod razen na Danskem pa se jih več kot 60 % strinja, da bimorale vlade sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik. Za veliko večino vprašanih sta za uspeh v življenju bistvena ali pomembna dobro zdravje (98 %) in kakovostna izobrazba (93 %). Več kot 90 % jih tudi meni, da sta bistvena ali pomembna tudi trdo delo in poznavanje pravih ljudi, medtem ko premožna družina, politične zveze in določena narodnost ali spol veljajo za manj pomembne. Manj kot polovica vprašanih (46 %) meni, da so možnosti za boljši jutri bolj enake, kot so bile pred 30 leti. Na splošno slaba polovica Evropejcev (47 %) meni, da je globalizacija pozitivna, 21 % pa se jih s tem ne strinja. 39 % jih meni, da je priseljevanje v njihovo državo pozitivno, medtem ko se jih 33 % s tem ne strin.

Komisija je pravičnost v EU določila za temelj svojih političnih prednostnih nalog. V okviru evropskega stebra socialnih pravic je pripravila številne pravne in politične pobude v zvezi s tem, vključno s predlogom za povečanje enakosti spolov z boljšim usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja za zaposlene starše, ter predloge za ustvarjanje bolj predvidljivih in preglednih delovnih pogojev in dostopa do socialne zaščite za vse. Prav tako si prizadeva za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, predlagala pa je tudi vrsto pobud o izobraževanju, mladih in kulturi.

Posebna raziskava Eurobarometer št. 471 „Pravičnost, neenakost in medgeneracijska mobilnost“ je bila izvedena med 2. in 11. decembrom 2017 z osebnimi razgovori, ki so bili opravljeni s skupno 28 031 osebami v 28 državah EU.

Eurobarometer, poročilo in informativni pregled po državah

Skupno raziskovalno središče – informativno gradivo

Poročilo Skupnega raziskovalnega središča o pravičnosti za leto 2017

Celotno sporočilo

Translate »