MZZ je vzpostavilo posebno evidenco za vse zainteresirane posameznike za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na prednostnih področjih slovenske zunanje politike, ki so: mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja. Z omenjeno evidenco se ustvarja nabor primernih strokovnih kadrov, ki jih Slovenija lahko ponudi različnim mednarodnim organizacijam, kjer ti posamezniki, v primeru, da so izbrani, potem delujejo kot izvedenci v osebnem strokovnem svojstvu.

Takšno delovanje za te posameznike pomeni možnost za strokovno udejstvovanje v mednarodnem okolju ter priložnost za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj in izkušenj, pri čemer tudi koristijo ugledu in prepoznavnosti Slovenije kot verodostojne članice mednarodne skupnosti.

Evidenca je informativne narave, kar pomeni da gre za pripomoček, ki v primeru obstoja zunanjepolitičnega interesa Ministrstvu za zunanje zadeve omogoča, da v okviru svojih pristojnosti v najkrajšem času identificira strokovno usposobljene kandidate in sproži ustrezne kandidacijske postopke. Vpis v evidenco pa ne pomeni, da iz tega dejstva izhajajo kakršne koli avtomatične obveznosti ali posledice za MZZ, vključno z zaposlitvenimi ali finančnimi.

Izvedenska funkcija predstavlja mednarodno strokovno sodelovanje, ki je častne narave in Ministrstvu za zunanje zadeve, kot osrednjemu akterju pri usklajevanju dejavnosti na področju mednarodnih odnosov RS, tudi pomaga pri oblikovanju skladne in celostne zunanje politike Slovenije. Do sedaj je Slovenija že nekajkrat uspešno podprla kandidaturo strokovno usposobljenih posameznikov za prej navedena področja, ki so s svojim delom tudi upravičili podporo kandidaturi.

Podrobnejše informacije

Translate »