Tudi letos so agencije Združenih narodov, ki delujejo na področju voda v skupni koordinaciji OZN – Voda (angl. UN-Water)  izdale Razvojno poročilo na področju voda (angl. UN World Water Development Report). Letošnje poročilo je naslovljeno Vrednotenje vode.

Namen letošnjega poročila je sprememba odnosa in vrednotenja vode na globalni ravni. Kot človeštvo se moramo začeti zavedati vrednosti vode. Vrednotili naj bi jo kot naravno dobrino, a tudi ekonomsko, vse to pa naj bi privedlo h gospodarnejšemu in učinkovitejšemu ravnanju z njo.

Poročilo, ki je bilo predstavljeno ob svetovnem dnevu voda (22. marec), odločevalcem zagotavlja znanje in orodja za oblikovanje ter izvajanje trajnostnih vodnih politik. Ponuja tudi najboljše prakse in poglobljene analize za spodbujanje idej ter ukrepov za boljše upravljanje v vodnem sektorju in zunaj njega.

Publikacija je vodilno poročilo UN-Water o vprašanjih vode in sanitarij, ki se vsako leto osredotoča na drugo temo in različna strateška vprašanja o vodi. Daje vpogled v glavne trende v zvezi s stanjem, uporabo in upravljanjem sladke vode in sanitarnimi storitvami. Cilj poročil je zagotoviti odločevalcem orodja za izvajanje trajnostne rabe naših vodnih virov. Vključuje tudi regionalne vidike, vroče točke, primere in zgodbe, zaradi česar je poročilo primerno za širok krog bralcev na različnih ravneh in na različnih geografskih območjih.

UN World Water Development Report 2021

 Vsa letna razvojna poročil na področju voda

Pripravila: PV

Translate »