Svetovni gospodarski forum (WEF) je 16. decembra objavil letno poročilo o neenakosti spolov za leto 2020. Poročilo meri vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi na štirih ključnih področjih (izobraževanje, zdravje, sodelovanje v političnem in gospodarskem življenju) v 153 državah sveta in jih razvršča glede na doseženo stopnjo enakosti spolov.

V letošnjem letu napredek ni bil le velik, temveč je tudi pokrival več različnih držav: od 149 držav, ki so bile pokrite v tem in v prejšnjem letu, se je v 101 državi ocena povečala, 48 držav pa je ostalo na istem ali svojo oceno zmanjšali. 10 najboljših odstotkov je 16 držav, ki so napredovale za 3,3 % od lanskega leta.

Do danes ni še nobena država dosegla enakosti spolov. Vseh prvih pet držav je vrzel zaprlo v večji meri od 80 %, pri tem je bila najuspešnejša Islandija (82 %).

Med globalno najboljših deset se uvrščajo štiri nordijske države: Islandija (1.), Norveška (2.), Finska (3.) in Švedska (4.); ena latinskoameriška država:Nikaragva (5.); ena država iz Vzhodne Azije in pacifiške regije: Nova Zelandija (6.); tri druge države iz Zahodne Evrope: Irska (7.), Španija (8.), Nemčija (10.); in ena država iz Podsaharske Afrike: Ruanda (9.).

Slovenija se je uvrstila med tiste, ki so svojo dosežek znižale in na lestvici dosegla 36. mesto z oceno 0,743 – kar je kar 25 mest nižje kot prejšnje leto. Podrobneje si indeks lahko pogledate tukaj.

Translate »