Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) je konec leta 2019 objavil poročilo o človekovem razvoju, ki se ukvarja z analizo napredka človeštva na posameznih področjih znotraj današnje globalne družbe. V poročilu so identificirali glavni problem današnjega časa, ki je neenakost.

Poročilo izpodbija idejo, da bo gospodarska rast samodejno privedla do razvoja in glabinje. Razloži, kako sistemske neenakosti v družbi tej močno škodujejo. V publikaciji je zapisano, da se razlike med osnovnimi življenjskimi standardi za milijone ljudi zmanjšujejo, zato pa neenakosti, povezane z izobraževanjem, tehnologijo in podnebnimi spremembami, sprožajo demonstracije po vsem svetu, saj so potrebe po razvoju evolvirale.

HDI (Indeks človekovega razvoja) za leto 2019 in IHDI (po neenakosti prilagojen indeks človekovega razvoja) 2019 merita neenakomerno porazdelitev izobraževanja, zdravja in življenskega standarda, ugotavljata, da se je v letu 2018 izgubilo 20 % napredka človekovega razvoja. CTR 10 poziva k zmanjšanju neenakosti znotraj držav in med njimi.

Glede na ugotovitve poročila v državah z zelo visoko stopnjo človekovega razvoja naročnine na širokopasovno povezavo rastejo 15-krat hitreje, delež odraslih s terciarno izobrazbo pa se veča za šestkrat hitreje kot v državah z nizko stopnjo. Posledično UNDP ugotavlja, da so za uspeh vedno pomembnejši tisti elementi, ki jih je “lepo imeti”, kot na primer dostop do visokošolske izobrazbe ali dostop do širokopasovnih povezav.

Izdaja iz leta 2019 vključuje nov indeks družbenih norm. Glede na indeks je v zadnjem času  v polovici ocenjenih držav spolna pristranskost narasla. Na primer, približno 50 % izprašanih v 77 državah je izjavilo, da so moški boljši politični vodje kot ženske, več kot 40 % pa jih meni, da so moški boljši poslovni direktorji.

Poročilo prav tako gleda v prihodnost in analizira možnosti bodočih neenakosti v povezavi z “dvema  premikoma, ki bosta oblikovala naslednje stoletje”, tj. podnebna kriza in tehnološka preobrazba, ki vključuje obnovljive vire energeije in energetsko učinkovitost, digialne finance in digitalne rešitve v zdravstvu.

Poročilo analiza neenakosti v treh korakih: onstran prihodkov, onstran povprečij ter onstran današnjega dne. Poudarja, da je problem neenakosti ne presega rešitve in predlagajo med drugim vlaganje v kakovostno otroštvo in izobraževanje, vseživljensko učenje, povečevanje produktivnosti in ustrezna davčna obremenitev …

Poročilo najdete v naši knjižnici.

Translate »