Člani kampanje Culture 21 so po konferenci, ki je potekala 24. in 25. septembra 2019 v New Yorku, pripravili poročilo z naslovom “Kultura pri uresničevanju Agende 2030” in izpostavili ključno vlogo kulture pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Poročilo vsebuje ključna priporočila za vse, ki so vključeni v proces uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja:

a) kultura mora biti od začetka vpeta v nacionalne okvire načrtovanja za uresničevanje ciljev in v nacionalne preglede;

b) potrebno je urediti širše posvetovanje in participativne vaje pri pripravi nacionalnih pregledov;

c) potrebno je graditi širšo mednarodno skupnost, posvečeno kulturi in trajnostnemu razvoju;

d) potrebno je organizirati srečanje na visoki ravni, posvečeno kulturi;

e) načrtovanje in izvajanje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki odražajo mesto kulture v trajnostnem razvoju;

f) pomen kulturnih kontekstov pri lokalnem uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in ključnih vlog lokalnih akterjev, institucij in organizacij;

g) zavezanost k razvijanju partnerstev na vseh ravneh za krepitev vključevanja kulturne razsežnosti v cilje trajnostnega razvoja.

Publikacija je na voljo v naši knjižnici.

Translate »