Tveganje segregacije, diskriminacije in omejitev v zvezi s politično udeležbo je lahko nepremostljiva ovira za vključevanje migrantov v evropsko družbo, ugotavlja Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA).

V poročilu o spodbujanju udeležbe migrantov in njihovih potomcev  FRA preučuje strategije vključevanja po EU, navaja uspešne in neuspešne primere politik ter priporoča spremembe za oblikovanje močnejše in bolj povezane Evrope.

V EU živi približno 20 milijonov nedržavljanov EU. Kljub več kot desetletju prizadevanj za usklajen pristop pa države članice EU izvajajo zelo različne politike za njihovo vključevanje.

V približno polovici držav se učenci migranti soočajo z določeno obliko segregacije v šolah, manj kot polovica držav pa je izoblikovala strategije za mlade.

16 držav ne ščiti migrantov pred diskriminacijo zaradi nacionalnosti ali statusa migranta, begunca ali tujca, le redke pa zanje nudijo jezikovne tečaje.

Poročilo vsebuje tudi primere dobrih praks, ki jih je mogoče uporabiti ali prilagoditi v drugih državah.

together_in_the_eu_infographic

V desetem cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na zmanjšanje neenakosti znotraj držav in med državami, so se države zavezale, da bodo do leta 2030 omogočile urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi, tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih migracijskih politik.

Translate »