Pred mednarodnim vrhom o Globalnem dogovoru OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah v Marakešu, je UNICEF decembra 2018 objavil rezultate ankete, ki je bila izvedena med skoraj 4 tisoč otroki in mladostniki na begu. V poročilu »Pravica biti slišan: Zgodbe otrok in mladostnikov na begu« poročajo o hudi prikrajšanosti na migracijskih poteh. 

Več kot polovica sodelujočih v spletni anketi, ki jo je UNICEF izvedel med skoraj 4 tisoč otrok in mladostnikov, starimi med 14 in 24 let, ki se samo-identificirajo kot begunci in migranti, je poročalo o tem, da so bili primorani zapustiti svoje domove, 44 % med njimi jih je na pot odšlo brez spremstva odraslih. Poročilo omogoča vpogled v zaskrbljujočo resničnost, izzive ter prikrajšanosti, s katerimi se srečujejo mladi begunci in migranti na poti k iskanju varnosti in boljšega življenja. Rezultati ankete kažejo na velike vrzeli v sistemu zagotavljanja podpore in storitev do katerih lahko dostopajo otroci in mladostniki na begu.

Skoraj 90 odstotkov sodelujočih v anketi prihaja iz afriških, azijskih in evropskih držav. Na vprašanja so odgovarjali tako otroci in mladostniki iz držav, od koder prihajajo migranti in begunci – kot sta Sirija ali Ukrajina – kot tisti iz držav gostiteljic, kot so Nemčija, Turčija ali Uganda. Čeprav anketa ne odseva izkušenj vseh mladih beguncev in migrantov, omogoča otrokom in mladostnikom na begu priložnost, da ubesedijo svoje skrbi ter priložnost, da je njihov glas slišan.

UNICEF je rezultate ankete objavil nekaj dni pred medvladno konferenco o Globalnem dogovoru OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki je potekala v Maroku, z namenom, da pomagajo svetovnim voditeljem ter drugim udeležencem konference v Marakešu bolje razumeti vpliv migracijskih politik na otroke.

UNICEF še naprej poziva vlade držav, od koder prihajajo otroci in mladostniki na begu, vlade tranzitnih držav ter vlade ciljnih držav k prednostni obravnavi otrok ter upoštevanju načela največje koristi otroka pri oblikovanju in rabi migracijskih politik in postopkov, k ohranjanju enotnosti družin, k odpravi praks pridržanja otrok in družin ter doslednemu upoštevanju načela nevračanja (non-refoulment). Rezultati ankete so pokazali, da obstaja še veliko prostora za izboljšave. Čas je, da besede pretvorimo v dejanja – z zagotavljanjem ustreznih naložb, potrebnih za zagotavljanje varstva in zaščite otrok na begu ter uresničevanja njihovih pravic. UNICEF poziva k:

  • Zagotavljanju dostopa do temeljnih storitev, kot je izobraževanje in zdravstveno varstvo, vsem otrokom beguncem in migrantom.
  • Krepitvi čezmejnega sodelovanja s ciljem zaščite otrokovih pravic ter zagotavljanjem podpore otrokom na begu v vsaki fazi njihovega potovanja.
  • Zagotavljanju naložb v zbiranje in analizo razčlenjenih podatkov o poteku poti ter blaginji otrok in mladostnikov na begu.
  • Sistematičnemu vključevanju otrok in mladostnikov na begu ter redefiniranje njihove vloge v vlogo aktivnih deležnikov. Poslušanje ni dovolj; otrokom in mladostnikom je potrebno zagotoviti priložnost, da so slišani in tudi upoštevani.

Vir: Unicef Slovenija

Translate »