Poročilo o kombiniranih načinih financiranja v najmanj razvitih državah, ki ga je pripravil UN Capital Development Fund v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, preučuje potencial kombiniranih načinov financiranja za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja s poudarkom na najmanj razvitih državah.

Tri leta po sprejemu Akcijskega načrta iz Adis Abebe in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 se deležniki strinjajo, da so za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja potrebni zadostni javni ter zasebni viri financiranja, zato je kombiniranim načinom financiranja razvoja namenjene vse več pozornosti zaradi potenciala, da pritegnejo zasebni kapital za investicije, povezane s cilji trajnostnega razvoja, ki bi sicer bile prezrte.

Poročilo na podlagi obsežne podatkovne baze podatkov, analize podatkov in podrobnih študij primerov raziskuje, kako izvajati ter prilagajati pristop kombiniranih načinov financiranja najmanj razvitim državam, da bi povečali učinkovitost pri pritegnitvi zasebnega kapitala in hkrati zmanjšali tveganja. Poročilo predlaga tudi akcijsko agendo za usmerjanje odločevalcev glede kombiniranih načinov financiranja v razvojnem sodelovanju.

Translate »