Poročilo o globalnih tveganjih za leto 2019 je objavljeno v luči zaskrbljujočih geopolitičnih in geoekonomskih napetosti. V kolikor bodo ostale nenaslovljene, bodo te napetosti ovirale sposobnost sveta, da se sooči z naraščajočim obsegom kolektivnih izzivov, od vse večjih dokazov o degradaciji okolja do vse večjih motenj četrte industrijske revolucije.

Poročilo predstavlja rezultate zadnje raziskave Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum) o globalnem zaznavanju tveganj, v katerem skoraj 1.000 odločevalcev iz javnega sektorja, zasebnega sektorja, akademskih krogov in civilne družbe ocenjuje tveganja, s katerimi se sooča svet. Devet od desetih anketirancev letos pričakuje poslabšanje gospodarskih in političnih napetosti med velikimi silami. V desetletnem obdobju so neuspehi na področju ekstremnih vremenskih pojavov in podnebne politike videni kot največja grožnja.

Letošnje poročilo vključuje nov niz prihodnjih »kaj, če« šokov, ki raziskujejo kvantno računalništvo, manipulacijo vremena, denarni populizem, čustveno odzivno umetno inteligenco in druga potencialna tveganja. Tema čustev je obravnavana tudi v poglavju o človeških vzrokih in učinkih globalnih tveganj; poglavje poziva k večjemu ukrepanju v zvezi z naraščajočimi ravnmi psihološkega napora po vsem svetu.

Translate »