Evropska komisija je danes objavila oceno doseženega napredka ter dela, ki ga je potrebno še opraviti, pri vzpostavitvi v celoti delujoče nove Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

Tri mesece po začetku delovanja agencije so bili zaključeni pomembni koraki, vključno z vzpostavitvijo obveznih sestav za hiter odziv mejne straže in nabor njene opreme ter začetkom delovanja novih sestav za intervencijske skupine za vračanje. Te je moč napotiti v podporo državam članicam, ki imajo glavno vlogo in pristojnosti za okrepitev nadzora na zunanjih mejah.

Trenutno je v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo napotenih več kot 1 550 uradnikov v podporo državam članicam na njihovih zunanjih mejah, kar dopolnjuje obstoječe nacionalne zmogljivosti držav članic v višini 100 000 mejnih straž.

“Kljub dejstvu, da gre za največje združevanje virov držav članic doslej, pa se Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri napotitvah še vedno sooča s pomanjkanji, zato morajo države članice zagotoviti, da bodo ta pomanjkanja odpravile. Skupne naložbe in sodelovanje držav članic pri zagotavljanju, da postane evropska mejna in obalna straža v celoti operativna v najkrajšem možnem času, so konkreten izraz zavezanosti držav članic k delitvi odgovornosti in izkazovanju solidarnosti v skupnem interesu,” so sporočili iz Evropska komisije.

Poročilo opredeljuje tudi konkretne nadaljnje ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi zagotovili vzpostavitev v celoti delujoče ter opremljene evropske mejne in obalne straže. Države članice morajo zagotoviti, da so potrebni viri za tekoče in bodoče skupne operacije ter za napotitve iz obveznih sestav za hiter odziv na mejah vedno na voljo na zahtevo Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Države članice bodo morale sprejeti tudi nadaljnje ukrepe na podlagi rezultatov ocen ranljivosti in hitro odpraviti ugotovljene slabosti. Zlasti zgodnje rezultate teh ocen je potrebno vključiti v prednostno odpravljanje najnujnejših ugotovljenih pomanjkljivosti. To pomeni, da se bomo v prihodnjih mesecih lahko odzvali na ranljivosti, povezane z glavnimi migracijskimi izziv, s katerimi se soočamo.

Komisija bo naslednje poročilo o napredku predvidoma sprejela marca.

Celotno sporočilo

Varovanje evropskih meja: Spletišče Evropske komisije

Spletišče Evropske agencije za mejno in obalno stražo

Translate »