Evropski parlament je v začetku julija sprejel poročilo o podnebni diplomaciji Evropske unije (EU) in poudaril, da je EU odgovorna za vodstvo na področju podnebnih ukrepov ter preprečevanja konfliktov. Novo poročilo poudarja potrebo po krepitvi diplomatskih zmogljivosti EU, da bi na svetovni ravni spodbudila podnebne ukrepe, podprla izvajanje pariškega sporazuma in preprečila konflikte v povezavi s podnebnimi spremembami.

 V poročilu evropski poslanci EU pozivajo, da prevzame aktivno vlogo med dialogom Talanoa in podnebno konferenco Združenih narodov (ZN) COP24, ki bo potekala v Katovicah na Poljskem. Rezultat obeh dogodkov je bistvenega pomena za izvajanje Pariškega sporazuma. V tem kontekstu poročilo priporoča, da Evropska komisija uvede ratifikacijo in implementacijo Pariškega sporazuma kot pogoj v prihodnjih trgovinskih sporazumih ter da še naprej deluje na področju prilagajanja meja ogljika. Take uvozne pristojbine (ki bi jih uvedle države z davkom za emisije ogljika na blago, izdelano v državah, kjer emisije ogljika niso predmet obdavčenja) bi prispevale k nadaljnjim prizadevanjem vseh držav.

Poročilo podrobno naslovi tudi varnost in migracije. Hitri podnebni ukrepi so obravnavani kot varnostno vprašanje, zato bi morala biti zunanja politika EU sposobna spremljati tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, vključno s preprečevanjem kriz in občutljivostjo na konflikte. EU mora več vlagati v zmogljivosti Evropske službe za zunanje delovanje, da se bo lahko odzivala na te potrebe. Poleg tega je treba podnebno politiko vključiti v politike EU za preprečevanje konfliktov.

V luči povečanih prisilnih migracij z ranljivih območij in znotraj njih sta odbora za okolje ter zunanje zadeve pozvala k oblikovanju splošne opredelitve »podnebnih beguncev« v okviru ZN, da se vzpostavi skupen pristop k njihovi zaščiti. To vprašanje ni nedvoumno: kljub strinjanju o tem politično občutljivem vprašanju v okviru mednarodnopravnih norm trenutno ni standardne opredelitve ali kategorije beguncev, ki so prisiljeni zbežati s svojih domov zaradi posledic podnebnih sprememb.

Vir: Climate Diplomacy

Translate »